Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Seminarium z udziałem przedstawicieli City University of Hong Kong

Seminarium z udziałem przedstawicieli City University of Hong Kong

W Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii odbyło się międzynarodowe seminarium z udziałem naukowców z City University of Hong Kong. Zaprezentowano wybrane prace badawcze, ofertę dydaktyczną oraz możliwości współpracy.

Profesor Kwai-Sang Chin przedstawił prezentację pt. „A new perspective in Education and Research in Engineering Management - Impact of Big Data” na temat prowadzonych badań i działalności Uniwersytetu. Dr Ivan Ng omówił zagadnienie przywództwa „Leadership in quality management - a China perspective”.

Z ramienia Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej obecni byli m.in. prof. Ewa Górska, dr Marek Seretny, dr inż. Grzegorz Kunikowski oraz przedstawiciele kół naukowych SKN Ergonomia i SKN Manager wraz z opiekunem dr Agnieszką Lisowską. Spotkanie odbyło się 12 maja 2017 roku.

Wizyta przedstawicieli City University of Hong Kong na WZ PW/fot. WZ PW

Wydział Zarządzania PW i Wydział Inżynierii Systemów i Inżynierii Zarządzania (Department of Systems Engineering and Engineering Management) City University of Hong Kong podpiszą ramowe porozumienie o współpracy.

Źródło: WZ PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW