Biuletyn PW / Współpraca uczelni / Współpraca naukowo-badawcza Wydziału MEiL PW z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia

Współpraca naukowo-badawcza Wydziału MEiL PW z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia

23 sierpnia 2018 r. Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej podpisał umowę z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia o współpracy naukowo-badawczej na rzecz obronności. 

Współpraca Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia ma przyczynić się do wzrostu liczby wspólnie opracowanych rozwiązań technicznych stosowanych w technice wojskowej. To również szansa na stworzenie warunków współpracy dla budowania i wzmacniania kompetencji studentów i pracowników Wydziału MEiL oraz pracowników WITU, specjalizujących się w technice wojskowej. 

Źródło: BPI PW
Zdjęcie: MEiL PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Przyszłość należy do lwów,
które umieją się śmiać

 

 

Zaratustra

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW