Biuletyn PW / Wybory na kadencję 2016-2020

Wybory na kadencję 2016-2020

W roku 2016 w Politechnice Warszawskiej odbywają się wybory władz Uczelni na kadencję 2016-2020. W poniższym zestawieniu przedstawiamy zestawienie aktów normatywnych związanych z tegorocznymi wyborami zamieszczonymi w Biuletynie Informacji Publicznej Politechniki Warszawskiej.

 

WYNIKI WYBORÓW NA KADENCJĘ 2016-2020

 

Program wyborczy kandydata prof. Jana Szmidta na Rektora PW w kadencji 2016-2020

Program Wyborczy

Odniesienie do Programu Wyborczego z 2012 r.

 

Ogłoszenia Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej

Ogłoszenie z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Wyniki wyborów przeprowadzonych w dniu 28 kwietnia 2016 r. na zebraniu wyborczym pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie PW na kadencję 2016-2020 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Ogłoszenie z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Wyniki wyborów przeprowadzonych w dniu 28 kwietnia 2016 r. na zebraniu wyborczym pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie PW na kadencję 2016-2020 w grupie nauczycieli akademickich nieposiadających tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego doktora habilitowanego

Ogłoszenie z dnia 28 kwietnia 2016 r.
Wyniki wyborów przeprowadzonych w dniu 28 kwietnia 2016 r. na zebraniu wyborczym pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie PW na kadencję 2016-2020 w grupie pracowników posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego

Ogłoszenie z dnia 22 kwietnia 2016 r.
Wybory przedstawicieli do Senatu PW

Ogłoszenie z dnia 22 kwietnia 2016 r.
Wybory przedstawicieli do Senatu PW

Ogłoszenie z dnia 22 kwietnia 2016 r.
Wybory przedstawicieli do Senatu PW

Ogłoszenie z dnia 21 kwietnia 2016 r.
W dniu 18 marca 2016 r. oraz 14-19 kwietnia 2016 r. na zebraniach wyborczych kolegiów elektorów na funkcje Dziekanów Wydziałów Politechniki Warszawskiej oraz Dyrektora Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w kadencji 2016-2020 zostali wybrani

Ogłoszenie z dnia 23 marca 2016 r.
W dniu 23 marca 2016 r. na zebraniu wyborczym kolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów na funkcje prorektorów Politechniki Warszawskiej w kadencji 2016-2020 zostali wybrani

Ogłoszenie z dnia 17 marca 2016 r.
Lista kandydatów na funkcje Prorektorów Politechniki Warszawskiej w kadencji 2016-2020

Ogłoszenie z dnia 16 marca 2016 r.
W dniu 16 marca 2016 roku na zebraniu wyborczym kolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej w kadencji 2016-2020 został wybrany prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

Ogłoszenie z dnia 8 marca 2016 r.
Uprzejmie informuję, że wybory prorektorów Politechniki Warszawskiej odbędą się w dniu 23 marca 2016 r. w Małej Auli w Gmachu Głównym PW i rozpoczną się o godz. 10:00

Ogłoszenie z dnia 8 marca 2016 r.
Uprzejmie informuję, że otwarte zebranie przedwyborcze z kandydatami na funkcje prorektorów Politechniki Warszawskiej odbędą się w dniu 21 marca 2016 r. w Małej Auli w Gmachu Głównym PW i rozpocznie się o godz. 13:00

Ogłoszenie z dnia 8 marca 2016 r.
Uprzejmie informuję, że wybory Rektora Politechniki Warszawskiej odbędą się w dniu 16 marca 2016 r. w Małej Auli w Gmachu Głównym PW i rozpoczną się o godz. 13:00

Ogłoszenie z dnia 8 marca 2016 r.
Uprzejmie informuję, że otwarte zebranie przedwyborcze z kandydatem na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej odbędzie się w dniu 11 marca 2016 r. w Małej Auli w Gmachu Głównym PW i rozpocznie się o godz. 13:00

Ogłoszenie z dnia 4 marca 2016 r.
W dniu 2.03.2016 r. prof. dr hab. inż. Jan Szmidt wyraził zgodę na kandydowanie na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2016-2020

Ogłoszenie z dnia 4 marca 2016 r.
W dniu 2.03.2016 r. do Uczelnianej Komisji Wyborczej Politechniki Warszawskiej wpłynęło zgłoszenie kandydatury prof. dr hab. inż. Jana Szmidta na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej na kadencję 2016-2020

Ogłoszenie z dnia 4 marca 2016 r.
Lista kandydatów na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej w kadencji 2016-2020

Ogłoszenie z dnia 3 marca 2016 r.
w sprawie wyników wyborów przeprowadzonych w dniu 3 marca 2016 r. na zebraniu wyborczym pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie PW i kolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów na kadencję 2016-2020 w grupie pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

Uchwały Senatu PW

Uchwała Senatu PW nr 365 z dnia 20 stycznia 2016 r.
w sprawie wyboru przedstawicieli do organów kolegialnych i kolegiów elektorów oraz wyboru organów jednoosobowych Politechniki Warszawskiej i ich zastępców na kadencję 2016-2020

Uchwała Senatu PW nr 362 z dnia 16 grudnia 2015 r.
zmieniająca Uchwałę nr 341/XLVIII/2015 Senatu PW w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uchwała Senatu PW nr 341 z dnia 21 października 2015 r.
w sprawie powołania Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uchwała Senatu PW nr 324 z dnia 23 września 2015 r.
w sprawie powołania Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uchwały Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 25 z dnia 9 czerwca 2016 r.
w sprawie wyborów uzupełniających przedstawicieli pracowników systemu biblioteczno-informacyjnego do Rady Bibliotecznej

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 24 z dnia 9 czerwca 2016 r.
zmieniająca uchwałę nr 9 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji wyborczych w pozawydziałowych okręgach wyborczych nr 20-26, określonych w załączniku nr do Uchwały Senatu PW nr 365/XLVIII/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 23 z dnia 9 czerwca 2016 r.
w sprawie unieważnienia wyborów przedstawicieli nauczycieli akademickich do Rady Bibliotecznej przeprowadzonych w Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechniki Warszawskiej, Filii w Płocku w dniu 29 kwietniu 2016 r.

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 22 z dnia 9 czerwca 2016 r.
w sprawie unieważnienia wyborów przedstawicieli nauczycieli akademickich do Rady Bibliotecznej przeprowadzonych na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemi Politechniki Warszawskiej, Filii w Płocku w dniu 17 maja 2016 r.

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 21 z dnia 18 kwietnia 2016 r.
w sprawie unieważnienia wyborów do pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego przeprowadzonych na wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej w dniu 22 marca 2016 r.

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 20 z dnia 7 kwietnia 2016 r.
w sprawie unieważnienia wyborów do pośredniego kolegium elektorów do wyboru przedstawicieli w Senacie w grupie nauczycieli akademickich posiadających tytuł profesora lub stopnia doktora habilitowanego przeprowadzonych w Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku w dniu 26 lutego 2016 r.

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 19 z dnia 7 kwietnia 2016 r.
w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej prof. dr hab. inż. Mikołaja Szafrana do wytypowania przedstawicieli Uczelnianej Komisji Wyborczej do sprawdzenia stanu przygotowania do wyboru Dziekana i prodziekanów na Wydziałach Politechniki Warszawskiej

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 18 z dnia 7 kwietnia 2016 r.
zmieniająca uchwałę nr 9 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie powołania komisji wyborczych w pozawydziałowych okręgach wyborczych nr 20-26, określonych w załączniku nr 2 do Uchwały Senatu PW nr 365/XLVIII/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 17 z dnia 7 kwietnia 2016 r.
w sprawie trybu wyborów przedstawicieli pracowników systemu biblioteczno-nformacyjnego do Rady Bibliotecznej

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 16 z dnia 4 marca 2016 r.
w sprawie wyborów uzupełniających do kolegium elektorów

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 15 z dnia 11 lutego 2016 r.
zmieniająca uchwałę nr 10 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia terminarzy działań w pozawydziałowych okręgach wyborczych

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 14 z dnia 11 lutego 2016 r.
w sprawie zasad przechodzenia kandydatów do następnych głosowań w głosowaniach powtarzanych z powodu nieobsadzenia wszystkich mandatów, w trakcie wyborów przeprowadzanych przez UKW na zebraniach kolegiów elektorów

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 13 z dnia 11 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia zasad zgłaszania kandydatur na funkcję Rektora Politechniki Warszawskiej oraz programu otwartego zebrania przedwyborczego z kandydatami na funkcję Rektora PW

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 12 z dnia 2 lutego 2016 r.
w sprawie wskazania Wydziałowych Komisji wyborczych do dokonania niektórych czynności

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 11 z dnia 2 lutego 2016 r.
w sprawe uchylenia uchwały nr 6 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 14 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia składu kolegiów elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów, dyrektora kolegium i jego zastępców

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 10 z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia terminarzy działań w pozawydziałowych okręgach wyborczych

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 9 z dnia 28 stycznia 2016 r.
w sprawie powołania komisji wyborczych w pozawydziałowych okręgach wyborczych nr 20-26, określonych w załączniku nr 2 do Uchwały Senatu PW nr 365/XLVIII/2016 z dnia 20 stycznia 2016 r.

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 8 z dnia 14 stycznia 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia projektu uchwały Senatu Politechniki Warszawskiej w sprawie wyboru przedstawicieli do organów kolegialnych i kolegiów elektorów oraz wyboru organów jednoosobowych Politechniki Warszawskiej i ich zastępców na kadencję 2016-2020

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 7 z dnia 14 stycznia 2016 r.
w sprawie trybu uchwalania terminarza działań w pozawydziałowych okręgach wyborczych

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 6 z dnia 14 stycznia 2016 r.
w sprawie ustalenia składu kolegiów elektorów do wyboru dziekana i prodziekanów, dyrektora kolegium i jego zastępców

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 5 z dnia 14 stycznia 2016 r.
zmieniająca uchwałę nr 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia obowiązków poszczególnych członków Uczelnianej Komisji Wyborczej w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem wyborów w okręgach wyborczych i wyborczych kolegiach pośrednich

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 4 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia obowiązków poszczególnych członków Uczelnianej Komisji Wyborczej w zakresie nadzoru nad przygotowaniem i przebiegiem wyborów w okręgach wyborczych i wyborczych kolegiach pośrednich

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 3 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie ustalenia trybu wyborów przedstawicieli pracowników do organów kolegialnych i kolegiów elektorów

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 2 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie powołania sekretarza Uczelnianej Komisji Wyborczej

Uchwała Uczelnianej Komisji Wyborczej nr 1 z dnia 26 listopada 2015 r.
w sprawie powołania Zastępcy Przewodniczącego Uczelnianej Komisji Wyborczej

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW