INTERSTUDENT 2014

Fundacja Edukacyjna Perspektywy w ramach programu „Study in Poland” organizuje piątą już edycję konkursu, która wyłoni najlepszego studenta zagranicznego w Polsce w 2014 r. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada br.

W polskich uczelniach studiuje obecnie 36 tysięcy obcokrajowców. To właśnie do nich kierowany jest organizowany przez Fundację konkurs. Mogą do niego przystąpić studenci zagraniczni studiujący w polskich uczelniach publicznych i niepublicznych na studiach licencjackich, magisterskich i doktoranckich, na studiach w języku polskim i języku obcym. Poszukiwane są osoby, których działalność wzbogaca lokalne środowisko akademickie i buduje pomosty między kulturami.

Warunkiem udziału w konkursie jest aktywność w lokalnym środowisku studenckim - kulturalna, społeczna, ekologiczna, sportowa, działania na rzecz wielokulturowości oraz dobre wyniki w nauce, czy też udział w ciekawych projektach badawczych.

Kandydatów mogą zgłaszać profesorowie, opiekunowie, władze uczelni, biura współpracy zagranicznej, samorządy studenckie, a także koleżanki i koledzy. Gala Finałowa konkursu INTERSTUDENT odbędzie się 22 stycznia 2015 r., podczas organizowanej w Lublinie konferencji „Studenci zagraniczni w Polsce 2015".

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 listopada 2014 r.

Ankieta konkursowa

Konkurs został objęty Honorowym Patronatem prof. Wiesława Banysia, Przewodniczącego KRASP.

Partnerami Konkursu są: Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Parlament Studentów RP i Krajowa Reprezentacja Doktorantów.

Więcej na stronie TUTAJ

Źródło: perspektywy.pl