Poznaliśmy laureatów XXV Konkursu o Nagrodę Siemensa

Jury XXV Konkursu o Nagrodę Siemensa wyłoniło najlepszych naukowców, zespoły badawcze oraz absolwentów studiów I i II stopnia, którzy zgłosili się do tegorocznej edycji. Wręczenie nagród odbyło się 16 listopada br. podczas uroczystego posiedzenia Senatu w ramach obchodów Dnia Politechniki Warszawskiej.

Nagroda Siemensa to jedna z najstarszych nagród naukowych w Polsce przyznawanych przez firmę komercyjną. W tym roku, już po raz 25. Jury Konkursu, który od początku istnienia jest realizowany we współpracy z Politechniką Warszawską, wyłoniło najwybitniejszych naukowców i zespoły badawcze. Co więcej, w ramach Konkursu, po raz 10. wyróżnienia przyznano również absolwentom w zakresie Automatyki i Robotyki a po raz 4., w zakresie Elektrotechniki. Łączna wartość nagród finansowych tegorocznej edycji Konkursu o Nagrodę Siemensa to 106 000 zł.

- Siemens Polska od lat inwestuje w rozwój nauki i technologii. W ramach naszego Konkursu już od 1995 roku, razem z Politechniką Warszawską nagradzamy projekty, które odpowiadają na aktualne potrzeby rynku i gospodarki, a jednocześnie mają potencjał wdrożeniowy. Przyznawane przez nas nagrody to z jednej strony zastrzyk finansowy pozwalający na dalszy rozwój nauki oraz promocję ważnych osiągnięć w technice. Z drugiej – to wyraz naszego ogromnego uznania dla polskich naukowców i absolwentów uczelni wyższych. Lista tegorocznych laureatów jest najlepszym dowodem na to, że poziom inżynierów w naszym kraju stoi na światowym poziomie, a ich projekty mogą odpowiedzieć na wyzwania cywilizacyjne naszych czasów - powiedziała Dominika Bettman, prezeska zarządu Siemens Polska oraz członkini Rady Uczelni Politechniki Warszawskiej.  

- Nagroda Siemensa, za którą stoi już 25-letnia historia, w świecie nauki jest postrzegana jako bardzo ważne wyróżnienie. Jej laureatów wybiera Jury składające się z pracowników firmy Siemens oraz przedstawicieli najważniejszych uczelni technicznych w naszym kraju. Stąd też wynika rosnące z roku na rok zainteresowanie Konkursem, wysoki poziom zgłoszeń oraz prestiż Nagrody. Laureaci wybrani przez Jury to osoby lub zespoły, które mogą pochwalić się wybitnymi osiągnięciami naukowymi. Dzięki wsparciu firmy Siemens otrzymują szansę wdrożenia swojego pomysłu oraz jego praktycznego wykorzystania, co bezpośrednio wpływa na rozwój polskiej nauki i myśli technicznej - powiedział prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Lista laureatów XXV Konkursu o Nagrodę Siemensa

Na Nagrodę Siemensa składają się dwa wyróżnienia. Pierwsze - Nagroda Badawcza Siemensa - przyznawana jest za wyniki badań naukowych. W tym roku, nagrodę w wysokości 40 000 zł otrzymali:

  • Mgr inż. Piotr Dukalski, dr inż. Bartłomiej Będkowski, dr inż. Tomasz Wolnik oraz mgr inż. Tomasz Jarek z Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL, za pracę pod tytułem: Silnik do zabudowy w kołach samochodów elektrycznych o zwiększonej gęstości mocy.

- Silnik w piaście koła, pierwszy zaproponował Ferdynand Porsche na przełomie XIX i XX wieku. Jak wiemy, w tamtych czasach samochody elektryczne przegrały wyścig z samochodami spalinowymi i zostały przez nie całkowicie wyparte. Dzisiaj, w czasach dynamicznie rozwijającej się elektromobilności, rozwój techniki, w tym bardzo ważnego materiałoznawstwa, pomimo bardzo dużych wymagań co do parametrów jezdnych współczesnych samochodów, pozwala na odrodzenie się wizji Ferdynanda Porsche oraz wykorzystania bardzo szerokich możliwości napędu z silnikami w kołach. Nagroda Badawcza Siemensa jest dla nas bardzo prestiżowym i niezwykle cieszącym wyróżnieniem, zwłaszcza że uwzględnia kontekst nauk stosowanych, o którym często zapominamy w kraju, kontekst wdrożenia - powiedział Piotr Dukalski, Kierownik Zespołu z Instytutu Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL.

Drugie wyróżnienie to Nagroda Promocyjna Siemensa, która jest przyznawana za wybitne prace doktorskie. Z uwagi na bardzo wysoki poziom tegorocznych zgłoszeń, Jury Konkursu postanowiło wyróżnić w tej kategorii aż dwie osoby. Nagroda Promocyjna Siemensa o wysokości 30 000 zł została podzielona pomiędzy:

  • Dr inż. Sandrę Lepak-Kuc z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, za pracę doktorską pod tytułem: Technologia wytwarzania przewodów elektrycznych z domieszkowanych włókien z nanorurek węglowych;
  • Dr inż. Patricka Strankowskiego z Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej, za pracę doktorską pod tytułem: Sensorless Five-Phase Induction Motor Drive with Inverter Output Filter and Fault Detection Possibility.

Lista laureatów Konkursu o Nagrodę Siemensa dla absolwentów studiów I i II stopnia

W ramach Konkursu o Nagrodę Siemensa, odpowiednio od 10 i 4 lat, wręczane są nagrody dla absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki oraz w zakresie Elektrotechniki. Łączna wartość tych nagród wynosi 36 000 zł. Oprócz tego, dla uczelni, z której wywodzą się laureaci, Siemens Polska zobowiązuje się do ufundowania nowoczesnego wyposażenia laboratorium.

W tym roku, laureatami X Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Automatyki i Robotyki zostali:

  • Mgr inż. Fabian Bogusz z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, za pracę magisterską pt. Próbkowanie oszczędne w obrazowaniu dyfuzji metodą rezonansu magnetycznego na potrzeby oceny właściwości mikrostruktury mózgu (Nagroda I stopnia);
  • Inż. Emil Andrzej Szmit z Wydziału Elektrycznego Politechniki Wrocławskiej, za pracę inżynierską pt. Projekt sterownika analogowo-cyfrowego wykorzystującego mikroprocesor Atmel (Nagroda II stopnia);
  • Inż. Dominik Trocki z Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej,  za pracę inżynierską pt. Opracowanie sterowania ręcznego oraz zrobotyzowanego stanowiska lakierniczego (Nagroda III stopnia).

IV Konkurs o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektrotechniki wygrali:

  • Mgr inż. Krzysztof Woźny z Wydziału Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, za pracę magisterską pt. Inteligentne narzędzia zarządzania rozproszonymi źródłami i magazynami energii elektrycznej (Nagroda I stopnia);
  • Inż. Jakub Tumidajski z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej, za pracę inżynierską pt. Comparative CFD Analysis of Vertical Axis Wind Turbines (Nagroda II stopnia);
  • Mgr inż. Tomasz Święchowicz z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, za pracę magisterską pt. Opracowanie modelu eksperymentalnego modułowego 4-gałęziowego przekształtnika typu T w zastosowaniu do niskonapięciowego stopnia DC/AC przetwarzania energii Transformatora Energoelektronicznego (Nagroda III stopnia).

Źródło: Siemens Polska