Wyniki Quizu o PW

17 grudnia 2020 r., po trzech etapach rywalizacji i wielkim finale, poznaliśmy osoby, które najwięcej wiedzą o naszej Uczelni. Najlepszym w Quizie o PW okazał się Michał Kucki - student, pracownik Działu ds. Studiów i wieloletni działacz SSPW. Drugie miejsce zajął Michał Kołodziej, a trzecie - Karol Śpila.

W decydującym etapie Quizu o PW uczestnicy odpowiadali w sumie na 100 pytań z różnych kategorii. Musieli wykazać się wiedzą ogólną o Politechnice Warszawskiej, a także bardzo dobrą znajomością historii, architektury, wydziałów i sukcesów naukowych.

W finale zmierzyło się pięć osób: Michał Kołodziej, Michał Kucki, Joanna Rak, Karol Śpila i Damian Zasina.

Wydarzenie w formule online poprowadzili dr hab. inż. Janusz Walo, prof. uczelni, Dziekan Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Paulina Chrobocińska, Główny Specjalista w Biurze Dziekana Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa. Nad prawidłowym przebiegiem rywalizacji czuwała komisja konkursowa pod przewodnictwem dr. hab. inż. Roberta Zalewskiego, prof. uczelni, Prorektora ds. Studenckich.

Wszyscy finaliści otrzymają upominki, a laureaci trzech pierwszych miejsc - sprzęt elektroniczny i uczelniane gadżety.

Za organizację Quizu o PW odpowiadały Biuro ds. Promocji i Informacji oraz Zespół ds. Społecznej Odpowiedzialności Politechniki Warszawskiej.

Źródło: BPiI PW