Biuletyn PW / Kultura i Tradycja / Wspomnienie. Prof. Irena Hejduk

Wspomnienie. Prof. Irena Hejduk

24 sierpnia 2018 r. zmarła prof. Irena Krystyna Hejduk, specjalista w zakresie ekonomiki i organizacji przedsiębiorstw oraz zarządzania, wieloletni pracownik Wydziału Inżynierii Produkcji, a następnie Wydziału Zarządzania Politechniki Warszawskiej.

W obszarze zainteresowań naukowych prof. Ireny Hejduk znajdowały się systemy zarządzania, w tym: systemy zarządzania wiedzą, zarządzanie kapitałem intelektualnym organizacji, organizacja wirtualna, zarządzanie zaufaniem, zarządzanie technologiami - zwłaszcza wpływ nowych technologii na współczesne modele biznesu, tworzenie się nowych paradygmatów zarządzania oraz wdrażanie koncepcji „sustainability” w polskich przedsiębiorstwach.

Była autorką wielu koncepcji i projektów restrukturyzacji przedsiębiorstw, systemów monitoringu i kontrolingu oraz strategii i programów naprawczych. Zajmowała się projektowaniem systemów zarządzania oraz opracowywała koncepcje i realizację analiz strategicznych oraz restrukturyzacji (m.in. przemysłu zbrojeniowego i jego zaplecza badawczo-naukowego oraz hutnictwa i przedsiębiorstw z innych branż). Kierowała także projektami europejskimi. Pracowała jako doradca wielu polskich i zagranicznych firm. Autorka bądź współautorka ponad 40 książek oraz ponad 350 innych publikacji. Wypromowała 18 doktorów i ponad stu absolwentów studiów.

Za swoją działalność naukową odznaczona została m.in. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski oraz Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej. Zdobyła liczne nagrody, w tym dwie Ministra Nauki i kilkanaście nagród rektorów uczelni, w których pracowała.

Prof. Irena Hejduk ostatnio zatrudniona była w Szkole Głównej Handlowej w Kolegium Analiz Ekonomicznych jako kierownik Zakładu e-Biznesu w Instytucie Informatyki i Gospodarki Cyfrowej, poprzednio przez wiele lat pełniła funkcję kierownika Katedry Systemów Zarządzania w Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie.

Udział w krajowych i zagranicznych organizacjach naukowych i akademickich:

  • Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania PAN - członek
  • Europejska Akademia Nauki, Sztuki i Humanistyki - członek korespondent
  • Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania - członek
  • Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowego Opakowań - przewodniczący  Rady Naukowej
  • Polskie Towarzystwo Ekonomiczne - członek
  • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pomocy Twórcom - prezes
  • Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw - komitet redakcyjny
  • Stowarzyszenie Verband der Hochschulelehrer für BWL w Niemczech - członek
  • Komitet BIAC przy OECD we Francji - sekretarz

Źródło: WZ PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

18
Cze

Nauka w oparach absurdu

12:00 - 14:00

19
Cze

Dni wolne od pracy w PW

19:00 - 24 Cze 06:00

25
Cze

Uroczystości promocji doktorskich i habilitacyjnych

11:00 - 13:00

27
Cze

Granty ERC - jak odnieść sukces?

09:00 - 13:00

6
Lip

Międzynarodowy Turniej Młodych Fizyków

08:00 - 12 Lip 18:00

11
Lip

II seminarium o reaktorach jądrowych HTGR

09:00 - 12 Lip 15:20

2
Wrz

62. Zjazd Naukowy PTCHEM 2019

09:00 - 6 Wrz 15:30

3
Wrz

Jubileuszowy Zjazd Matematyków Polskich

09:00 - 7 Wrz 17:30

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW