Nagrody Prezydenta Miasta Płocka w ramach konkursu „Dyplom dla Płocka”

2 lutego 2021 r. w Auli PW Filii w Płocku zostały wręczone nagrody Prezydenta Miasta Płocka w ramach konkursu „Dyplom dla Płocka” za najlepsze prace dyplomowe wykonane przez absolwentów Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku.

Nagrody osobiście przekazał Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski w obecności Prorektor ds. Filii w Płocku prof. Renaty Walczak.

Nagrody otrzymali:

W kategorii prac magisterskich

wyróżnienia:

  • mgr inż. Adrian Andrzej Kalinowski z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Projekt konstrukcji budynku biurowo-usługowego z garażem podziemnym”, wykonaną pod kierunkiem dr. inż. Krzysztofa Kamińskiego;
  • mgr Aleksandra Lau z kierunku Ekonomia za pracę pt. „Analiza struktury konsumpcji gospodarstw domowych w mieście Płock na tle powiatu płockiego”, wykonaną pod kierunkiem dr hab. Magdaleny Kludacz-Alessandri, prof. uczelni.

W kategorii prac inżynierskich

Nagroda II stopnia:

  • inż. Agata Strychalska z kierunku Budownictwo za pracę pt. „Modernizacja żelbetowej niecki sportowej pływalni miejskiej”, wykonaną pod kierunkiem dr. inż. Krzysztofa Kamińskiego.

W kategorii prac licencjackich

Nagroda II stopnia:

  • lic. Joanna Kumińska z kierunku Ekonomia za pracę pt. „Transakcje bezgotówkowe i gotówkowe w Polsce w latach 2010-2018 - analiza statystyczna tendencji i opinii młodzieży Płocka”, wykonaną pod kierunkiem prof. dr. hab. Eugeniusza Kwiatkowskiego;

Wyróżnienie:

  • lic. Magdalena Ślubowska z kierunek Ekonomia za pracę pt. „Postawy młodych konsumentów na rynku towarów ekologicznych w Płocku i powiecie płockim”, wykonaną pod kierunkiem dr inż. Marleny Piekut.

Źródło i zdjęcie: Politechnika Warszawska Filia w Płocku