Wiosenna Akcja Rekrutacyjna IAESTE

International Association for the Exchange of Students for Technical Experience (IAESTE) ogłasza rozpoczęcie Wiosennej Rekrutacji uzupełniającej skład osobowy Komitetów Lokalnych. Kampania promocyjna potrwa do 15 marca 2015 r.

IAESTE jest największą międzynarodową organizacją akademicką, umożliwiającą odbywanie zawodowych praktyk zagranicznych studentom uczelni technicznych. Stowarzyszenie działa w 86 krajach, na 6 kontynentach. Komitety Lokalne funkcjonują przy dwunastu polskich uczelniach – w tym przy Politechnice Warszawskiej – tworząc tym samym jedną z największych organizacji studenckich w kraju. IAESTE jest organizacją non-profit, a więc wszyscy jej członkowie pracują na zasadzie wolontariatu.

Stowarzyszenie IAESTE Polska daje olbrzymią szansę na systematyczny rozwój wszystkim jego członkom i pozwala zdobyć cenne doświadczenie zawodowe, co jest zawsze pozytywnie oceniane przez przyszłych pracodawców. IAESTE poszukuje ludzi otwartych, pragnących rozwijać swoje umiejętności w zespole oraz gotowych prowadzić wieloczęściowe projekty.

Wiosenna Akcja Rekrutacyjna IAESTE jest wydarzeniem ogólnopolskim. Jego celem jest uzupełnienie składu osobowego we wszystkich Komitetach Lokalnych IAESTE w Polsce oraz zachęcenie studentów do uczestnictwa w międzynarodowym programie wymiany praktyk IAESTE w 2015 roku.

FORMULARZ REKRUTACYJNY

Wydarzenie na Facebooku
IAESTE Politechnika Warszawska

 

 

Źródło: IAESTE