Uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych

W dniu 24 lutego br. w Politechnice Warszawskiej odbyła się uroczystość promocji doktorskich i habilitacyjnych. Podczas ceremonii wręczono również Medale Politechniki Warszawskiej oraz Medal Młodego Uczonego. 

Uroczystość promocji doktorskich i habilitowanych miała miejsce tradycyjnie w Małej Auli w Gmachu Głównym Politechniki Warszawskiej. - Składam serdeczne gratulacje zarówno obdarowanym medalami - laureaci uzyskali uznanie naszej kapituły, jak i naszym doktorom i doktorom habilitowanym - zdobyliście uznanie kadry naukowej. Jeżeli będziemy mieli zdolnych, młodych ludzi i będziemy również pokazywali wzorce tych, którzy osiągnęli najwięcej, przyznając im z pełnym przekonaniem odznaczenia naszej Alma Mater, to wszystkie słowa, które tu padają, przemówienia Rektora, wszystkie zdarzenia, które się tutaj dzieją, padną na podatny grunt. Grunt, który spowoduje, że Politechnika Warszawska, nasz region i cała nasza ojczyzna będzie się jeszcze szybciej rozwijała i będziemy z niej zawsze dumni – powiedział w trakcie uroczystości prof. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Dyplomy doktora odebrało 37 osób z 13 wydziałów naszej Uczelni. Stopień naukowy doktora habilitowanego przyznano dr Katarzynie Plucie, dr. Stanisławowi Jankowskiemu, dr. Kazimierzowi Jędrzejewskiemu, dr. Mieczysławowi Kwaśniakowi, dr. Grzegorzowi Dzierżanowskiemu, dr Elżbiecie Szmigierze, dr Joannie Radziejewskiej, dr. Zbigniewowi Wrzesińskiemu, dr. Szczepanowi Piszczatowskiemu oraz dr Marzenie Nowakowskiej.

Podczas ceremonii wręczono również Medal Młodego Uczonego. Jego laureatem został dr hab. Szymon Kozłowski, za nowatorską metodę identyfikacji i odkrycie kilkuset kwazarów leżących poza Obłokami Magellana. Nagrodzony jest pracownikiem Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.

Do grona wyróżnionych 35 osób, którym nadano dotychczas Medal Politechniki Warszawskiej dołączyły dwie kolejne. Laureatami tego odznaczenia zostali prof. dr hab. n. med. Henryk Skarżyński oraz dr inż. Andrzej Muster. Pierwszy z nagrodzonych zainicjował i rozwinął współpracę lekarzy z inżynierami w terapii wad słuchu. Jako pierwszy w Polsce wszczepił implanty ślimakowe (w 1992 r.), implanty pniowe (w 1998 r.) oraz implanty ucha środkowego (w 2003 r.).

Dr. Andrzejowi Musterowi medal nadano między innymi za wkład we współpracę organizacji związkowych dla dobra pracowników Politechniki Warszawskiej. W swojej działalności naukowej zajmował się on projektami badawczymi związanymi z technologią kształtowania metali oraz tribologią. Przez ostatnie 25 lat dr Andrzej Muster pracował w Związku Nauczycielstwa Polskiego, sprawując funkcję wiceprezesa, prezesa, a następnie prezesa honorowego Rady Zakładowej ZNP w Politechnice Warszawskiej.

Fotorelacja z uroczystości dostępna jest TUTAJ.

Poniżej przedstawiamy film z tego wydarzenia, przygotowany przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu: