Diamentowy Grant 2019

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego rozstrzygnął ósmy konkurs w ramach programu Diamentowy Grant. Wśród nagrodzonych są studenci Wydziału Chemicznego oraz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Ponad 17 milionów zł - to pula, która została przyznana na finansowanie projektów wybitnie uzdolnionych studentów studiów jednolitych magisterskich lub absolwentów studiów I stopnia, prowadzących badania naukowe na wysokim poziomie i posiadających wyróżniający się dorobek naukowy.

W VIII edycji konkursu zespół ekspertów wyłonił 85 laureatów, których projekty uzyskały ocenę końcową nie mniejszą niż 85 pkt. Otrzymają oni nawet do 220 tys. zł na realizację swoich pierwszych samodzielnych projektów badawczych, trwających od 12 do 48 miesięcy. W trakcie realizacji projektu będą mogli pobierać wynagrodzenie w wysokości do 2500 zł miesięcznie.

Zwycięzcy zostali wyłonieni spośród 243 wnioskodawców w dwustopniowym postępowaniu konkursowym, obecnie grono laureatów Diamentowego Grantu wynosi już prawie 700 osób.

W ósmej edycji konkursu nagrodzeni zostali studenci Politechniki Warszawskiej: Mikołaj Tomasz Więckowski i Piotr Tobiasz z Wydziału Chemicznego oraz Jerzy Wiktor Cuper z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Informacje o konkursie oraz pełna lista laureatów dostępna są na stronie internetowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Powiązane materiały:

Diamentowy Grant 2018
Diamentowy Grant 2017