Horyzont 2020 – ogłoszono konkursy

Komisja Europejska ogłosiła pierwsze konkursy w ramach nowego programu Horyzont 2020. 

Komisja Europejska nie tylko zaprosiła do składania wniosków w pierwszych konkursach programu, ale także ogłosiła 12 obszarów badań naukowych, na których mają skupiać się działania podejmowane w pierwszych dwóch latach realizacji Horyzontu 2020. Wśród nich znalazły się m.in. bezpieczeństwo cyfrowe, inteligentne miasta oraz spersonalizowana opieka zdrowotna.

Do 2015 roku udostępnionych zostanie 15 miliardów euro z łącznej puli 80 mld euro budżetu programu Horyzont 2020 na lata 2014-2020. W pierwszym etapie mają być finansowane projekty wpisujące się przede wszystkim w trzy główne filary programu:
- Doskonałość w nauce
- Wiodąca rola w przemyśle
- Wyzwania społeczne

Z bogatą ofertą ogłoszeń można się zapoznać TUTAJ.

Horyzont 2020 to największy w historii unijny program ramowy na rzecz badań naukowych oraz innowacji. Z budżetu programu pieniądze będą przyznawane nie tylko w ramach konkursów, gdyż finansowane będą: Wspólne Centrum Badawcze, Europejski Instytutu Innowacji i Technologii, jak i badania prowadzone w ramach Traktatu Euratom.