Biuletyn PW / Konkursy / Konkurs Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską - II edycja

Konkurs Ministra Sprawiedliwości na najlepszą pracę magisterską - II edycja

Minister Sprawiedliwości zaprasza do wzięcia udziału w  konkursie na najlepszą pracę magisterską z zakresu ekonomicznych i społecznych aspektów funkcjonowania przestrzeni sprawiedliwości. Do konkursu zgłaszane mogą być prace obronione w okresie od 1 stycznia 2014 do 31 grudnia 2015 roku.

Celem konkursu jest zwiększenie zainteresowania środowisk akademickich ekonomicznymi i socjologicznymi problemami związanymi z funkcjonowaniem podmiotów przestrzeni sprawiedliwości, sposobem zarządzania nimi, oraz ich relacjami z otoczeniem społecznym, szczególnie w kontekście celów i kierunków strategicznych zawartych w Strategii Modernizacji Przestrzeni Sprawiedliwości w Polsce na lata 2014-2020.

Praca magisterska zgłaszana do Konkursu powinna dotyczyć następującej problematyki:

 1. zarządzania instytucjami publicznymi w przestrzeni sprawiedliwości;
 2. efektywności działania instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości;
 3. działalności instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości a rozwiązywanie problemów społecznych;
 4. społecznego wizerunku instytucji publicznych w przestrzeni sprawiedliwości;
 5. ekonomicznej analizy prawa.

Nagrodami w konkursie są:

 1. nagroda I stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 5 000 złotych;
 2. nagroda II stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 3 000 złotych;
 3. nagroda III stopnia – nagroda pieniężna w wysokości 2 000 złotych.

Nagrodą dodatkową w konkursie może być też dwumiesięczny bezpłatny staż w wybranej przez laureata komórce organizacyjnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Do zgłoszonej pracy należy dołączyć:

 1. wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy, stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia;
 2. zaświadczenie z uczelni poświadczające złożenie i obronienie przesłanej pracy;
 3. opinię recenzenta;
 4. opinię promotora;
 5. życiorys autora wraz z danymi kontaktowymi, zawierającymi adres korespondencyjny, adres poczty elektronicznej, numer telefonu.

Do zgłoszonej pracy można również dołączyć pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na opublikowanie pracy, w przypadku jej wyróżnienia, na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Prace należy nadsyłać na adres poczty elektronicznej: konkurs@ms.gov.pl

Termin zgłaszania prac upływa w dniu 31 maja 2016 roku.

Treść Zarządzenia Ministra Sprawiedliwości oraz Formularz zgłoszeniowy dostępne są TUTAJ.

Źródło: Ministerstwo Sprawiedliwości

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW