PRODOK - konkurs na najbardziej prodoktoranckie uczelnie

Krajowa Reprezentacja Doktorantów ogłosiła 12. edycję konkursu - PRODOK. Jednocześnie, wspólnie z Radą Samorządu Doktorantów Polskiej Akademii Nauk ogłoszono 7. edycję konkursu na najbardziej prodoktorancki instytut PAN - PROPAN.

Celem konkursów jest wyłonienie uczelni i instytutu Polskiej Akademii Nauk, stwarzających najlepsze warunki do kształcenia doktorantów oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie wspierania działalności naukowej młodych naukowców. Ocenie podlegają m.in. rekrutacja na studia doktoranckie, ich organizacja, lektoraty, stypendia doktoranckie, badania naukowe doktorantów, wspieranie współpracy międzynarodowej doktorantów, obecność przedstawicieli doktorantów w uczelnianych i instytutowych gremiach, pomoc prawna i psychologiczna dla doktorantów, a także potencjał naukowy, efektywność naukowa i umiędzynarodowienie. W poprzednich edycjach Politechnika Warszawska wielokrotnie była laureatem konkursu na najbardziej prodoktorancką uczelnię.

Zgłoszenia do konkursu PRODOK przyjmowane są do 11 października 2019 roku. Uroczysta Gala Konkursowa odbędzie się 15 listopada br. w Warszawie.

Informacje o konkursie wraz z jego dokumentacją dostępne są TUTAJ>>

Powiązany materiał:

PW i UW najbardziej prodoktoranckimi uczelniami 
Politechnika Warszawska wśród najbardziej prodoktoranckich uczelni 

Źródło: krd.edu.pl
Zdjęcie: Biuletyn PW