Projekty PW z dofinansowaniem Narodowego Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki konkursów MAESTRO, SONATA BIS i HARMONIA. Cztery projekty zgłoszone przez naukowców z Politechniki Warszawskiej otrzymają dofinansowanie. 

W konkursie HARMONIA, do którego można było zgłaszać projekty badawcze realizowane w ramach współpracy międzynarodowej, dofinansowanie w wysokości 914 480 zł otrzymał prof. Franciszek Krok z Wydziału Fizyki PW - projekt „Wpływ lokalnego otoczenia na transport jonowy w przewodnikach jonów tlenu o strukturze fluorytu oraz perowskitu”.

Konkurs SONATA BIS jest skierowany do osób posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora uzyskany w okresie od 5 do 12 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem. Jego celem jest powołanie nowego zespołu badawczego, w którym poza kierownikiem projektu nie może być osób posiadających stopień naukowy doktora habilitowanego lub tytuł naukowy. W konkursie dofinansowanie otrzymali:

W rozstrzygniętych przez Narodowe Centrum Nauki konkursach złożono w sumie 650 wniosków na kwotę ponad 1 mld zł. Do finansowania eksperci zakwalifikowali 148 projektów. Łączna wartość finansowania we wszystkich trzech konkursach wynosi ponad 250 mln zł.

Więcej informacji o konkursach i ich wynikach TUTAJ>>

Źródło: Narodowe Centrum Nauki
Zdjęcie: Biuletyn PW