Biuletyn PW / Konkursy / Rektor PW ogłasza II edycję Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

Rektor PW ogłasza II edycję Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

Konkurs służy popularyzacji osiągnięć Profesora Jana Czochralskiego oraz promowaniu absolwentów studiów, którzy wykonali prace dyplomowe/doktorskie w obszarze działalności naukowo-technicznej Profesora.

1. Na Konkurs mogą być zgłaszane prace z obszaru działalności naukowo-technicznej
prof. Jana Czochralskiego, w szczególności dotyczące następujących zagadnień:

a) procesy krystalizacji i rekrystalizacji,
b) otrzymywanie, badania struktury i właściwości oraz zastosowania monokryształów,
c) otrzymywanie i właściwości stopów łożyskowych,
d) metody badania struktury stopów metalicznych,
e) sprężyste i plastyczne odkształcenia metali,
f) badania korozyjne sprzężone z badaniami wytrzymałościowymi,
g) stopy metali lekkich, ich struktura, właściwości i zastosowania.

Zgłaszane mogą być również prace dotyczące obszarów działalności naukowo-technicznej prof. Jana Czochralskiego,
które nie zostały wymienione, powyżej, ale znajdują potwierdzenie w jego dorobku publikacyjnym lub innych przekazach.

2. Nagroda im. Prof. Jana Czochralskiego jest przyznawana w trzech kategoriach:

a) za najlepszą pracę dyplomową (inżynierską, licencjacką lub magisterską) w roku akademickim 2013/14
- wysokość nagrody wynosi 5 000 zł,
b) za najlepszą pracę doktorską w roku akademickim 2013/14
- wysokość nagrody wynosi 7 500 zł,
c) za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne
- nagroda może być indywidualna lub zespołowa; wysokość nagrody wynosi 20 000 zł.

3.Wnioski o Nagrodę mogą zgłaszać:

a) rady wydziałów szkół wyższych,
b) rady naukowe instytutów i ośrodków naukowo-badawczych,
c) członkowie Kapituły,
d) laureaci Nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne.

4. Termin zgłoszenia prac upływa dnia 31 października 2014 roku.

Dokumenty wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Kapituły Konkursu:

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej (pok. 106)
Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
z dopiskiem „Konkurs o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego 2014”.

Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Pani Joanna Kuźmicz:
tel.: 22-234-7510; e-mail: jkuzmicz@rekt.pw.edu.pl

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie!

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW