Ścieżka dla Mazowsza

Do 23 września br. trwać będzie nabór wniosków w konkursie „Ścieżka dla Mazowsza” Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Konkurs jest finansowany ze środków dotacji celowej, nie ma ograniczenia tematycznego czy branżowego. 

Konkurs „Ścieżka dla Mazowsza” zakłada finansowanie prac badawczo-rozwojowych realizowanych przez:

  • przedsiębiorstwa, które wskażą miejsce realizacji projektu na terenie woj. mazowieckiego,
  • konsorcja przedsiębiorstw lub konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych (liderem konsorcjum może być wyłącznie przedsiębiorstwo, które wskaże miejsce realizacji projektu na terenie woj. mazowieckiego).

Głównym celem konkursu jest zastosowanie w działalności gospodarczej rozwiązań opartych na wynikach prac B+R uzyskanych w jego ramach. Ma również pobudzić inwestycje przedsiębiorstw w projekty badawczo-rozwojowe. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych. Konkurs ma charakter horyzontalny - brak ograniczenia do konkretnego obszaru tematycznego.

Tegoroczny budżet wynosi 600 milionów złotych. Minimalna wartość projektu w przypadku wnioskowania pojedynczego przedsiębiorcy to 5 mln zł. Gdy wniosek zostanie złożony przez konsorcjum przedsiębiorstw lub konsorcjum przemysłowo-naukowe - 7 mln zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć 100 mln zł. Nabór wniosków będzie trwać od 23 sierpnia do 23 września br. do godziny 16:00. 

Informacje o konkursie wraz z jego dokumentacją dostępne są TUTAJ>>