StRuNa 2014. Konkurs na najlepszy projekt naukowy

Czwarta edycja ogólnopolskiego konkursu StRuNa ma na celu wyłonienie najlepszych projektów naukowych oraz nagrodzenie osób i instytucji, które przyczyniły się do ich realizacji.

Konkurs jest częścią programu StRuNa, który polega na promocji ruchu naukowego studentów i doktorantów. Nazwa StRuNa to skrótowiec utworzony z pierwszych liter słów St-udencki Ru-ch Na-ukowy. W ramach programu działa również ogólnopolska baza organizacji realizujących projekty naukowe dla studentów. Obecnie zawiera ona informacje o 5468 kołach i organizacjach.

Konkurs StRuNa obejmuje 5 kategorii:

  • „Projekt Roku 2014”,
  • „Koło Naukowe Roku 2014”,
  • „Wyprawa Roku 2014”,
  • „Konferencja Roku 2014”,
  • „Opiekun Roku 2014”.

Zostaną w nim nagrodzone te projekty i działania studentów lub doktorantów, które w całości lub w istotnej części zostały zrealizowane między 1 października 2013 roku a 30 września 2014 roku.

Zgłoszenia należy wysyłać za pośrednictwem strony www.struna.edu.pl do 17 listopada 2014 roku (do godziny 23:59).

Źródło: Fundusz Pomocy Studentom