Biuletyn PW / Konkursy / Studentka z PW laureatką konkursu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Studentka z PW laureatką konkursu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa

Joanna Szymańska z Politechniki Warszawskiej została laureatką sesji posterowej w konkursie „Niewyczerpane złoża informacji - najlepsze prace dyplomowe z PGNiG”. Na podium stanęła obok studentek z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza oraz Akademii Górniczo-Hutniczej.

Konkurs „Niewyczerpane złoża informacji - najlepsze prace dyplomowe z PGNiG” stanowi jeden z wielu modułów programu edukacyjnego GeoTalent. Jego adresatami są przede wszystkim studenci i absolwenci kierunków związanych z branżą poszukiwawczo-wydobywczą, którzy mieli okazję połączyć wiedzę teoretyczną z praktyką doświadczonych ekspertów oraz z zasobami materiałów z Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Laureaci konkursu „Niewyczerpane złoża informacji - najlepsze prace dyplomowe z PGNiG” /źr. PGNiG

Wśród tematów tegorocznej edycji znalazły się m.in. szczelinowanie hydrauliczne, zasobność złóż gazu ziemnego i wykorzystanie nowoczesnych technologii w wydobyciu surowców. Uczestnicy konkursu swoje osiągnięcia zaprezentowali podczas Konferencji GeoTalent, która odbyła się 16 listopada 2016 r. w Muzeum Gazownictwa w Warszawie.

Laureaci z AGH, UAM i Politechniki Warszawskiej

Prawie połowa ze wszystkich prac konkursowych powstała w oparciu o materiały źródłowe udostępnione studentom przez PGNiG. Komisja Konkursowa wybrała 10 najlepszych prac do zaprezentowania w postaci referatów podczas konferencji, a także 10 kolejnych do zaprezentowania w formie posterów. W tej kategorii zwyciężyła Joanna Szymańska z Politechniki Warszawskiej. Na pierwszym miejscu podium stanęły także Weronika Miklaszewska z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Edyta Mikołajczyk z Akademii Górniczo-Hutniczej.

Źródło: PGNiG

CYTAT TYGODNIA

"

Ważniejsze od robienia wszystkiego tak jak trzeba,
jest robienie tego co trzeba

Peter Drucker

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

ul. Polna 50, 00-644 Warszawa

Tel. 22 234 71 81

Biuro Komunikacji i Promocji Politechniki Warszawskiej

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Komunikacji i Promocji.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI