Wyniki Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego

Na posiedzeniu w dniu 30 marca 2017 r. Kapituła Konkursu o Nagrodę im. Prof. Jana Czochralskiego wybrała zwycięzców trzeciej edycji Konkursu.

Laureatem nagrody za wybitne osiągnięcia naukowe i/lub aplikacyjne został prof. dr hab. Marek Berkowski z Instytutu Fizyki Polskiej Akademii Nauk za całokształt dorobku naukowego.

Laureatką nagrody za najlepszą pracę doktorską została dr Katarzyna Sadecka z Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych za pracę doktorską pt. „Efekt plazmoniczny w materiałach eutektycznych na przykładzie Bi2O3-Ag”, promotor: dr hab. Dorota A. Pawlak, prof. ITME.

Laureatem nagrody za najlepszą pracę dyplomową został mgr inż. Maciej Białogłowski z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej za pracę magisterską pt. „Catalyzed synthesis of tin sulfides single crystals in the course of chemical vapor transport reactions”, promotor: prof. dr hab. inż. Sławomir Podsiadło.

Uroczystość wręczenia nagród i dyplomów Laureatom III edycji Konkursu odbędzie się jesienią 2017 roku.

Zdjęcie w zajawce: Biuletyn PW