Wyniki konkursu Best Paper

W rozstrzygniętej pierwszej edycji konkursu Best Paper na najlepsze artykuły naukowe wyłoniono 38 publikacji. Wysokość nagrody za każdy artykuł wynosi 15 000 zł.

Do konkursu mogły zostać zgłoszone artykuły opublikowane w czasopiśmie za 200 punktów z aktualnej listy Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz te, których autorzy upoważnili Politechnikę Warszawską do wykazania ich w oświadczeniu na potrzeby ewaluacji zgodnie z art. 265 ust. 13 ustawy.

W konkursie przyjęto 63 aplikacje. Komisja ds. programów Best Paper i Open Science nagrodziła 38 artykułów. Ich lista dostępna jest TUTAJ>>

Program finansowany jest ze środków projektu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”.

Źródło: Biuro projektu IDUB