XXI edycja Konkursu o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles

Politechnika Warszawska ogłasza XXI edycję Konkursu o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles, promującego wybitne prace inżynierskie, magisterskie oraz rozprawy doktorskie w zakresie szeroko rozumianej tematyki motoryzacyjnej, obronione w PW w roku akademickim 2018/2019.

Konkurs o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles (FCA) jest ogłaszany na podstawie porozumienia o współpracy naukowo-technicznej pomiędzy Centrum Badawczym FIATA (Centro Ricerche Fiat), spółkami grupy FCA (FCA Poland S.A., FCA Powertrain Poland Sp. z o.o., Magneti Marelli Poland Sp. z o.o., Teksid Iron Poland Sp. z o.o.), które współfinansują nagrody oraz trzema polskimi uczelniami: Politechniką Warszawską, Politechniką Śląską w Gliwicach i Akademią Techniczno-Humanistyczną
w Bielsku-Białej.

Konkurs o Nagrodę Fiat Chrysler Automobiles wspiera młodych naukowców zainteresowanych tematyką motoryzacyjną, w tym nowatorskimi rozwiązaniami konstrukcyjnymi i metodami badawczymi.

Prace do konkursu o Nagrodę FCA zgłaszają Dziekani Wydziałów Politechniki Warszawskiej.

Kryteria oceny zgłoszonych wniosków:

 • poziom naukowy/techniczny pracy,
 • zgodność pracy z tematyką preferowaną przez fundatora  obszaru badawczego  zaproponowaną przez FCA.

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o Nagrodę,
 • egzemplarz pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej,
 • recenzje tych prac.

Do wniosku o Nagrodę należy dołączyć:

 • ocenę wnioskodawcy,
 • opinię opiekuna lub promotora,
 • akademickie curriculum vitae,
 • inne materiały (wg uznania wnioskodawcy).

Dokumenty należy złożyć w Zespole ds. Nauki PW (ul. Noakowskiego 18/20, pok. 405) w terminie do 21 października 2019 r.

Wersje elektroniczne:

 • wniosku o nagrodę,
 • pracy dyplomowej lub rozprawy doktorskiej,
 • streszczenia w języku polskim i angielskim,

należy przesłać na adres: Agnieszka.Dymicka@pw.edu.pl (kontakt telefoniczny pod nr tel. 22 234 50 49).

Wniosek o nagrodę (pdf, 152,67 kB)

Zdjęcie: Biuletyn PW