PW Filia w Płocku i zespół „Mazowsze” razem na rzecz polskiej kultury

Popularyzacja pieśni i tańca ludowego, a także polskiej kultury narodowej - to główny obszar współpracy PW Filii w Płocku oraz Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” im. Tadeusza Sygietyńskiego. List intencyjny dotyczący wspólnych działań podpisany został 20 grudnia 2021 r.

Dokument ze strony Politechniki Warszawskiej sygnowała Prorektor ds. Filii w Płocku - dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni, zaś ze strony Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „MAZOWSZE” jego Dyrektor - Jacek Boniecki.

Wspólnymi celami PW Fili w Płocku oraz zespołu „Mazowsze” są: kultywowanie kultury i tradycji narodowych oraz budowanie i rozwijanie współpracy instytucji, organizacji i osób zajmujących się animacją i edukacją kulturową, w szczególności na Mazowszu.

Sygnatariusze dokumentu planują również poszerzenie grupy osób, które mogą uczestniczyć w różnych formach edukacji kulturowej, w tym umożliwić udział w nich dzieci i młodzieży, w szczególności młodzieży szkół średnich i studentów.

Jako elementy współpracy wymieniają także: poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób, które zajmują się edukacją kulturową, również na poziomie amatorskim, stwarzanie okazji do współpracy osób zajmujących się edukacją kulturową, w szczególności śpiewem i tańcem ludowym, a także kreowanie organizacyjnych i merytorycznych podstaw takiej współpracy.

Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca „Mazowsze” począwszy od lat 70-tych XX w. patronuje działalności Zespołu Tańca Ludowego „Masovia” Politechniki Warszawskiej Filii w Płocku z siedzibą w Płocku - mieście rodzinnym Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej, gdzie do tej pory kultywowana jest jej pamięć.

Źródło i zdjęcia: Politechnika Warszawska Filia w Płocku