Biuletyn PW / Kultura i Tradycja / Setne urodziny docenta Czesława Kempy

Setne urodziny docenta Czesława Kempy

28 kwietnia 2020 r. setne urodziny obchodził doc. dr inż. Czesław Kempa, wieloletni nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej, uznany specjalista w dziedzinie betonowych konstrukcji hydrotechnicznych i technologii betonów hydrotechnicznych.

W imieniu wspólnoty akademickiej życzenia jubilatowi złożyli Rektor PW prof. Jan Szmidt oraz prof. Andrzej Kulig, Dziekan Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW.

Poniżej biogram doc. Czesława Kempy powstały przy udziale prof. Zbigniewa Kledyńskiego oraz na podstawie publikacji rocznicowej „Od inżynierii wodnej przez technikę sanitarną do inżynierii środowiska w 100-letniej tradycji Politechniki Warszawskiej” (red. nauk.: Andrzej Kulig, Krzysztof Wojdyga, Warszawa: Wydział IBHiIŚ PW, Oficyna Wydawnicza ASPRA, 2016).

Czesław Kempa (ur. 28 kwietnia 1920 r.) - docent doktor inżynier, wieloletni nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej, uznany specjalista w dziedzinie betonowych konstrukcji hydrotechnicznych i technologii betonów hydrotechnicznych.

W 1948 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera budownictwa lądowego. W 1949 r. zatrudniony w Politechnice Warszawskiej na stanowisku starszego asystenta w Katedrze Geologii i Petrografii na Wydziale Inżynierii, później w Zakładzie Mechaniki Technicznej w Katedrze Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Komunikacji (od 1 stycznia 1950 r.). Pracę w Uczelni łączył z zatrudnieniem w Zakładach Wytwórczych Przedsiębiorstwa Budowlanego MBP (do lutego 1953 r.), a później w Centralnym Biurze Studiów i Projektów Kolejowych (do 1958 r.).

Od 1953 r. na Wydziale Budownictwa Wodnego w Katedrze Budownictwa. W 1963 r. uzyskał tytuł doktora nauk technicznych na Wydziale Inżynierii Sanitarnej i Wodnej PW na podstawie rozprawy „Określenie wytrzymałości betonu na rozciąganie”, której opiekunem naukowym był profesor Zygmunt Boretti. W latach 1964–1966 zaangażowany w budowę ogrodzenia wokół terenu głównego Politechniki Warszawskiej. Od 1972 r. docent w Instytucie Zaopatrzenia w Wodę i Budownictwa Wodnego WISiW. W latach 1972-1977 przebywał na kontrakcie w Algierii. W latach 1978-1981 pełnił rolę prodziekana ds. nauczania na WISiW, a od 1981 do 1984 r. prodziekana ds. studenckich i dydaktycznych studiów dziennych. Po przejściu na emeryturę kontynuował współpracę z Wydziałem, kierując Studium Podyplomowym „Betony w Hydrotechnice”.

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, współautor kilkudziesięciu opracowań naukowo-badawczych, projektów, opracowań technologicznych, opinii i ekspertyz. Inicjator powstania w Zakładzie Budownictwa Wodnego Laboratorium materiałów budowlanych i technologii betonów hydrotechnicznych. Wielokrotnie wyróżniany nagrodami Rektora PW, a w 1970 r. nagrodą III stopnia Ministra Oświaty i Szkolnictwa Wyższego. Został odznaczony: Złotym Krzyżem Zasługi (1973), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1988) oraz Krzyżem Armii Krajowej (1997). Członek Związku Nauczycielstwa Polskiego, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych, Związku Bojowników o Wolność i Demokrację (za działalność w Ruchu Oporu w okresie styczeń 1943-sierpień 1944).

Życzenia Rektora PW (pdf, 737,23 kB)

Źródło:Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW
Zdjęcie: archiwum prywatne doc. Czesława Kempy/www.facebook.com/BibliotekaWIBHiIS

CYTAT TYGODNIA

"

 

Milczenie - przyjaciel, który nigdy nie zdradza

Konfucjusz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW

Logo Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego