Uroczyste odsłonięcie Pomnika Prezydenta Ignacego Mościckiego

Po niemal 80 latach przed Gmach Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej wrócił pomnik Prezydenta Ignacego Mościckiego. Uroczyste odsłonięcie popiersia z udziałem Tadeusza Deszkiewicza z Kancelarii Prezydenta RP miało miejsce 14 grudnia 2018 r.

Uroczystość odsłonięcia pomnika Prezydenta Ignacego Mościckiego poprowadził prof. dr hab. inż. Stanisław Radkowski. Okolicznościowe wystąpienia wygłosili prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej, Jan Baster, Wiceprezes IPN, prof. Ludwik Synoradzki - Przewodniczący komitetu odtworzenia pomnika. W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele środowiska kombatanckiego oraz darczyńców. 

Pomnik - cokół i popiersie Mościckiego dłuta Stanisława Romana Lewandowskiego, rzeźbiarza, absolwenta krakowskiej Szkoły Sztuk Pięknych u Matejki - stał przed gmachem w latach 1934-1939, upamiętniając 30-lecie pracy naukowej i profesurę Mościckiego na uczelni. Inicjatywę odtworzenia pomnika w ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości podjął Komitet organizacyjny powołany przez prof. Jana Szmidta, Rektora Politechniki Warszawskiej.

- Ignacy Mościcki był nie tylko Prezydentem RP, ale także wybitnym chemikiem, elektrykiem, technologiem i wynalazcą, którego dokonania przyczyniły się do powstania polskiego przemysłu chemicznego. Jesteśmy dumni, że pracował w Katedrze Elektrochemii Technicznej Politechniki Warszawskiej, został też dwukrotnie doktorem honoris causa naszej uczelni. Teraz przywróciliśmy mu należne miejsce – przed Gmachem Technologii Chemicznej, który także powstał z jego inicjatywy - mówi prof. dr hab. inż. Jan Szmidt, Rektor Politechniki Warszawskiej.

Rzeźbiarski model popiersia Prezydenta Mościckiego - na wzór popiersia z 1934 r. - wykonali  Anna Getler i Piotr Grzegorz Mądrach, artyści plastycy, dyplomowani konserwatorzy dzieł sztuki, absolwenci warszawskiej ASP.

Na podstawie modelu gipsowego powstał odlew z brązu, który umieszczono na zrekonstruowanym postumencie.

Na miejscu pomnika stał do tej pory obelisk poświęcony Pamięci Profesorów, Pracowników, Studentów oraz Żołnierzy Września i Powstania Warszawskiego poległych i zamordowanych w latach 1939-1945. Teraz został przeniesiony kilka metrów dalej, na południową ścianę gmachu, bliżej Alei Niepodległości.

Uroczystość odsłonięcia pomnika Prezydenta Ignacego Mościckiego została objęta Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Odtworzenie pomnika Prezydenta Ignacego Mościckiego było możliwe dzięki środkom pozyskanym od darczyńców:

Instytut Pamięci Narodowej, Fundacja „ORLEN – DAR SERCA”, CIECH S.A. i CIECH R&D, Polska Grupa Zbrojeniowa, Grupa Azoty PUŁAWY, Zakłady Azotowe Chorzów S.A., Polservice Kancelaria Rzeczników Patentowych, Tomasz Padée i Topsil Global, Laboratorium DermaPharm, Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, Zespół Rzeczników Patentowych PW, PGNiG TERMIKA SA, Alpha Technology, Francuski Instytut Gospodarki Polska, CMC SA, Grupa Pronicel SA, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, Zakłady Ceramiczne „BOLESŁAWIEC“, Zakład Chemiczny „Silikony Polskie“, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego, Linegal Chemicals, Malchem, Motgum, Fundacja SEENsownie, TIM-EX, BalticBerg Consulting, MetaSoft, Hurt-Chem, Biuro Usług Turystycznych Invitatio oraz Marek Glapa, Piotr Kołodziejczak i Andrzej Szyprowski.

 W dniu 14 grudnia br. dokonano również uroczystego odsłonięcia obelisku Kombatantów. Okolicznościowe wystąpienie wygłosił mgr. inż. Józef Bratosiewicz, Prezes Związku Kombatantów PR.

Fotogaleria uroczystego odsłonięcia pomnika Prezydenta Ignacego Mościckiego

Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy
w Stulecie Odzyskania Niepodległości 1918-2018

Projekt realizowany jest w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości

Zdjęcia: Marta Wereska/Biuletyn PW