Biuletyn PW / Kultura i Tradycja / Wernisaż wystawy „Nauka w dawnych księgach”

Wernisaż wystawy „Nauka w dawnych księgach”

Starodruki i stare księgi o tematyce naukowej podziwiać można w nowej ekspozycji Muzeum Politechniki Warszawskiej. Wernisaż wystawy „Nauka w dawnych księgach” odbył się 12 maja 2017 roku.

Ekspozycja powstała ze zbiorów prof. Mirosława Nadera, Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej oraz Muzeum Politechniki Warszawskiej. W jej skład wchodzą starodruki i stare księgi z kilku europejskich krajów z okresu XVI-XIX wiek.

Wystawę otworzył Prorektor ds. Ogólnych prof. Wojciech Wawrzyński. Następnie głos zabrał kierownik Muzeum PW dr Andrzej Ulmer, który podkreślał interdyscyplinarny charakter wystawy, rzadko spotykany w gmachu uczelni technicznej. Dyrektor Biblioteki Głównej PW Alicja Portacha przypomniała o możliwości obejrzenia zbiorów w internecie, dzięki digitalizacji dzieł sztuki.

Muzeum Politechniki Warszawskiej 12 maja 2017 r./fot. Biuletyn PW

Do najcenniejszych egzemplarzy Biblioteki Głównej PW, które znalazły się w ekspozycji, zaliczyć można: „Il primo libro d’ architettura di Sabastiano Serlio” z 1545 r., „I dieci libri dell’architettura” rzymskiego autora Marcusa Vitruviusa Pollio z 1556 r., Aureoli Philippi Theophrasti Bombasts von Hohenheim Paracelsi: „Opera Bucher und Schrifften: so viel deren zur Hand gebracht (...)” z 1603 r., pierwsze polskie podręczniki Jana i Jędrzeja Śniadeckich, zbiór rękopiśmiennych dokumentów z 1829 r. pt. „Acta tyczące się robot wedle rzeki Wisły”, czy „Myśli różne o sposobie zakładania ogrodów” z 1808 r. Izabeli Czartoryskiej.

Wśród pokazanych „białych kruków” ze zbiorów prof. Mirosława Nadera znajdują się m.in.: „Historiae Polonicae” Jana Długosza z 1711 i 1712 r., „Inwentarz Konstytucyy Koronnych Y W X Litewskiego (...)” z 1733 r., dzieło Samuela von Pufendorfa „De Rebus a Carolo Gustavo Sveciae Rege Gestis (…)" z 1729 r., „Napoleon I” autorstwa Juliusa von Pflugh Harttung z 1900 r.

Muzeum Politechniki Warszawskiej eksponuje niepokazywane jeszcze: „Konstytucye Seymu Ordynaryinego Warszawskiego od dnia 26. Sierpnia aż do dnia 31 Października (…)” z 1776 r., M. J. Girardin, „Lecons de Chimie Elementaire (…)" z 1861 r., a także ryciny niemieckie i francuskie.

Fotogaleria wernisażu wystawy "Nauka w dawnych księgach"

Źródło: Muzeum PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Common sense is not so common.

Zdrowy rozsądek nie jest taki powszechny.

Voltaire

"

9
Mar

Dni Kultury PW

08:00 - 23 Mar 20:00

17
Mar

MiNI Akademia Matematyki

14:00 - 17:00

17
Mar

Tęczowy Koncert Wielkanocny

16:30 - 20:00

20
Mar

Modele wpływu gospodarki elektronicznej

15:00 - 17:00

23
Mar

DwuMIan - konferencja zastosowań matematyki

08:00 - 25 Mar 20:00

27
Mar

Warszawskie Dni Informatyki

08:00 - 28 Mar 22:00

27
Mar

Od koła naukowego do przedsiębiorstwa

15:00 - 17:00

7
Kwi

Drzwi Otwarte na Politechnice Warszawskiej

09:00 - 8 Kwi 15:00

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW