Wspomnienie zmarłych pracowników akademickich PW 2021/2022

Zdjęcie przedstawia palącą się lampkę

Przypominamy o osobach, które pożegnaliśmy w roku akademickim 2021/2022, członków naszej społeczności, którzy pozostają w naszej pamięci.

AMBORSKI KRZYSZTOF (1941-2022)

Doc. dr inż. Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Jeden z pierwszych pracowników Zakładu Sterowania, nauczyciel wielu pokoleń w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej. W latach 70. XX w. członek, przewodniczący Komisji Rewizyjnej Jacht Klubu Politechniki Warszawskiej.

Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie A8-7-11/12.

BARANOWSKI JERZY HUBERT (1930-2021)

Prof. zw. dr hab. inż. Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Kierownik Zakładu Układów i Systemów Elektronicznych (do 1993 r. Zakładu Układów Elektronicznych) w latach 1975-2000. Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Elektronika”. Wyróżniony nagrodami indywidualnymi i zespołowymi Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki oraz nagrodami Rektora Politechniki Warszawskiej.

Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie K.151-4-24.

BIAŁO DIONIZY (1940-2022)

Prof. nzw. dr hab. inż. Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Kierownik Zakładu Technologii Wyrobów Precyzyjnych i Elektronicznych w latach 2005-2010. Specjalista w zakresie metalurgii proszków oraz technologii sprzętu precyzyjnego i elektronicznego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej.

Pochowany na Cmentarzu w Pyrach.

BOGUSZ WŁADYSŁAW (1937-2021)

Prof. dr hab. Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Prodziekan Wydziału Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w latach 1985-1990. Kierownik Zakładu Przewodników Jonowych w latach 1989-1994, Kierownik Zakładu Joniki Ciała Stałego w latach 2000-2006. Specjalista w zakresie joniki ciała stałego. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej.

Pochowany na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie T-XVI-17 - 2 - 6.

BORZYMOWSKI ANDRZEJ (1932-2022)

Prof. dr hab. Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Zastępca Dyrektora Instytutu Matematyki w latach 1984-1991, Kierownik Zakładu Równań Funkcyjnych i Zakładu Równań Całkowych Instytutu Matematyki w latach 1974-1981, 1984-1988 i 1991-1994, Kierownik Studium Doktoranckiego z Matematyki w latach 1987-1990. Członek Polskiego Towarzystwa Matematycznego. Specjalista w zakresie analizy i równań różniczkowych cząstkowych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie 84-5-3/4.

CZICHON HERBERT (1934-2022)

Prof. zw. dr Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej. Wieloletni pracownik Zakładu Technologii Poligraficznych (d. Instytutu Poligrafii) Politechniki Warszawskiej, Dyrektor Instytutu Poligrafii w latach 1975-1999. Specjalista w dziedzinie  fotochemii, metaloznawstwa, poligrafii.

Pochowany na Cmentarzu w Marysinie Wawerskim, ul. Korkowa 152.

DWILIŃSKI LECH (1939-2021)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Prodziekan Wydziału Budownictwa,  Mechaniki i Petrochemii w latach 2005-2008, Dyrektor Instytutu Inżynierii Mechanicznej w latach 1988-1993. Członek Senackiej Komisji ds. Nauki w latach 1999-2002. Specjalista w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej.

Pochowany na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie  D-I-11 - 4 - 8.

GRABIŃSKA-ŁONIEWSKA ANNA (1938-2021)

Prof. dr hab. Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Wicedyrektor Międzywydziałowego Centrum Biotechnologii PW w latach 2003-2005. Członek National Reporteur International Water Association In Health Related Water Microbiology w latach 2000-2003, członek Komitetu Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w latach 1999-2002 i Rady Naukowej Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska PAN w latach 2003-2006. Specjalistka w dziedzinie biotechnologii i biologii środowiska. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pochowana na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie  48F - 1-17.

JACHOWICZ RYSZARD (1945-2022)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Prodziekan Wydziału Elektroniki w latach 1984-1987, Kierownik Zakładu Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych w latach 1997-2015. Członek Komitetu Metrologii i Aparatury Naukowej Polskiej Akademii Nauk, członek Rady Naukowej Przemysłowego Instytutu Elektroniki, członek Towarzystwa naukowego IEEE. Specjalista w dziedzinie czujników, mikroczujników, mikrosystemów i elektronicznych systemów pomiarowych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie F V - Aleja Zasłużonych - grób 9.

KIEŁEK WALDEMAR ANDRZEJ (1930-2021)

Doc. dr hab. inż. Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Kierownik Zakładu Radiokomunikacji w latach 1991-1995. Członek Komisji Geodezji Satelitarnej Komitetu Badań Kosmicznych Polskiej Akademii Nauk w latach 1974-1994. Specjalista w dziedzinie radiokomunikacji, miernictwa i urządzeń elektronicznych. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Pochowany na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie 11F-1-20.

KOCZARA WŁODZIMIERZ (1942-2022)

Prof. dr hab. inż.Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Dyrektor Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej w latach 1981-1987, Kierownik Zakładu Napędu Elektrycznego w latach 1987-2012. Członek Komitetu Elektrotechniki Polskiej Akademii Nauk, Stowarzyszenia Elektryków Polskich, EPE Association oraz IEEE. Specjalista w zakresie automatyki i inżynierii komputerowej, robotyki, elektrotechnologii, energoelektroniki, przetwarzania i użytkowania energii. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pochowany na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie 20E-8-9.

KRAJEWSKI KAROL LESŁAW (1929-2021)

Prof. nzw. dr hab. inż. Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Kierownik Zakładu Zastosowań Metod Matematycznych Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej. Prodziekan ds. Nauki Wydziału Inżynierii Środowiska w latach 1993-1999. Prekursor szerokiego zastosowania nowoczesnych technologii informacyjnych, metod optymalizacyjnych, statystycznych i modelowania matematycznego w naukach o środowisku.

Pochowany na Cmentarzu Komunalnym Południowym w Antoninowie.

Kolumbarium 32A III - 2 - 36.

KUCHLER ANTONI (1942-2022)

Prof. nzw. dr hab. inż. Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Nauczyciel akademicki Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w latach 2013-2018, Prodziekan Wydziału Inżynierii Lądowej PW w latach 2002-2005, Kierownik Zakładu
na Wydziale Inżynierii, Chemii i Fizyki Technicznej Wojskowej Akademii Technicznej w latach 1990-1995. Członek Komitetu Nauki Oddziału Warszawskiego, Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Polskiego Komitetu Geotechnicznego, Sekcji Geotechnicznej Komitetu Inżynierii Lądowej, International Solar Energy Society. Specjalista w dziedzinie budownictwa i geotechniki.

Pochowany na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie S-I-5/6 -12-5.

KUDŁA LESZEK (1946-2022)

Prof. nzw. dr hab. inż. Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Kierownik Zakładu Technologii Wyrobów Precyzyjnych i Elektronicznych w latach 2010-2013. Członek Sekcji Mikro i Nanotechnologii oraz Sekcji Mechatroniki, Mikro i Nanotechnologii Komitetu Budowy Maszyn PAN, członek indywidualny euspen - Europejskiego Towarzystwa Inżynierii Precyzyjnej i Nanotechnologii od 2000 r. Specjalista w zakresie automatyki przemysłowej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Brązowym Krzyżem Zasługi.

Pochowany na Cmentarzu Komunalnym Północnym w Warszawie  U-I-3 - 5-16.

KUROWSKI WALDEMAR (1937-2022)

Prof. nzw. dr hab. inż. Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Kierownik Zakładu Inżynierii Systemów Mechanicznych i Automatyzacji na Wydziale Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii. Członek Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich, członek Komitetu Budowy Maszyn PAN. Specjalista w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. Odznaczony  Medalem Złotym za Długoletnią Służbę.

Pochowany na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie 28E-2-23.

LEKSZYCKI TOMASZ (1953-2022)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej. Prodziekan ds. Ogólnych i Nauki w latach 2012-2020, Kierownik Zakładu Konstrukcji Maszyn  i Inżynierii Biomedycznej. Członek Rady Naukowej Dyscypliny Inżynieria Biomedyczna w latach 2019-2020, członek Sekcji Biomechaniki Komitetu Mechaniki Polskiej Akademii Nauk, Europejskiego Towarzystwa Biomechaniki oraz Polskiego Towarzystwa Biomechaniki. Specjalista z dziedziny biomechaniki, mechaniki konstrukcji. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pochowany na Cmentarzu Miejskim w Podkowie Leśnej.

MAŁY WOJCIECH PAWEŁ (1946-2021)

Prof. dr inż. Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej oraz Cornegie Mellon University w Pittsburgu (USA). Kierownik Zespołu Komputerowych Metod Projektowania w Instytucie Technologii Elektronowej Politechniki Warszawskiej w latach 1981-1983. Specjalista w dziedzinie mikroelektroniki. Pionier i autor nowatorskich idei i publikacji w zakresie projektowania układów scalonych. Twórca koncepcji symulacji statystycznej procesów produkcyjnych, strategii projektowania i testowania układów, a także unikatowej konstrukcji układów scalonych VESTIC. Członek Institute of Electrical and Electronics Engineers.

Pochowany na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach FV-1-17.

MĄCZYŃSKI MACIEJ JAN (1937-2022)

Prof. dr hab. Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej. Prodziekan ds. Naukowych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych w latach 1999-2002, Dyrektor Instytutu Matematyki na Wydziale Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej w latach 1981-1987, zastępca Dyrektora Instytutu Matematyki w latach 1996-1999, wieloletni Kierownik Zakładu Algebry i Kombinatoryki. Członek Wydziału Nauk Matematycznych, Fizycznych i Chemicznych Polskiej Akademii Nauk. Specjalista w zakresie algebry i metod matematycznych fizyki. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim  w Warszawie  222-1/2-28,29,30.

NOWICKI BOGDAN (1937-2022)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Mechanicznego Technologicznego Politechniki Warszawskiej. Dziekan Wydziału Inżynierii Produkcji w latach 1996-2002, Prodziekan Wydziału Inżynierii Produkcji w latach 1990-1996, Kierownik Zakładu Obróbek Wykańczających w latach 1984-1994, Kierownik Studiów Doktoranckich w latach 1992-1996. Członek Komitetu Budowy Maszyn Polskiej Akademii Nauk, członek Korespondent Wydziału IV PAN, członek Towarzystwa Naukowego Warszawskiego. Specjalista w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Złotym Krzyżem Zasługi.

Pochowany na Cmentarzu Prawosławnym w Warszawie przy ul. Wolskiej 140, kwatera katolicka.

PAŁYS MAREK (1941-2022)

Prof. dr hab. Wydziału Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Wieloletni pracownik Zakładu Inżynierii Transportowej i Geodezji Politechniki Warszawskiej. Kierownik Zakładu Inżynierskich Pomiarów Geodezyjnych na Wydziale Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej. Specjalista z dziedziny miernictwa laserowego i teledetekcji. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi.

Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Skolimowie, ul. Chylicka 97.

PASYNKIEWICZ STANISŁAW (1930-2021)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Rektor PW w latach 1973-1981. Dziekan Wydziału Chemicznego w latach 1968-1971, Dyrektor Instytutu Chemii i Technologii Organicznej w latach 1970-1973, Kierownik Zakładu Katalizy Homogennej i Chemii Metaloorganicznej. Członek krajowy korespondent Polskiej Akademii Nauk, członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego, Honorowy Przewodniczący Federacji Europejskich Towarzystw Chemicznych. Specjalista z dziedziny chemii metaloorganicznej i katalizy homogennej. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Orderem Palm Akademickich (L'Ordre des Palmes académiques), Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pochowany na Cmentarzu Powązkowskim w Warszawie  Wprost 284D-2-13.

PAŚNICZEK ROMAN (1939-2022)

Prof. nzw. dr hab. inż. Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Kierownik Pracowni Inżynierii Rehabilitacyjnej w Instytucie Inżynierii Precyzyjnej i Biomedycznej. Członek Polskiego Towarzystwa Biomechaniki, członek Komitetu Inżynierii Biomedycznej SEP. Specjalista w zakresie biocybernetyki i inżynierii biomedycznej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pochowany na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie PMB-1-55.

PRZEDMOJSKI JAN (1929-2022)

Prof. dr hab.Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej. Kierownik Zakładu Badań Strukturalnych w latach 1982-1991. Członek Polskiego Towarzystwa Fizycznego, członek Komitetu Krystalografii PAN. Specjalista w zakresie rentgenografii. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, uhonorowany Złotą Odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej.

Pochowany na Cmentarzu Parafialnym w Pomiechowie.

RUDNICKI REMIGIUSZ (1926-2022)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Dyrektor Instytutu Chemii Nieorganicznej w latach 1985-1991, Zastępca Dyrektora Instytutu Chemii Organicznej i Technologii Nieorganicznej w latach 1978-1981, Przewodniczący Komisji Historycznej Rady Wydziału Chemicznego. Członek Polskiego Towarzystwa Chemicznego. Specjalista w zakresie chemii nieorganicznej. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi. 

Pochowany na Cmentarzu w Marysinie Wawerskim, ul. Korkowa 152.

SMERECZYŃSKI RYSZARD (1927-2022)

Doc. dr inż. Wydziału Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii Politechniki Warszawskiej w Płocku. Kierownik Oddziału Zamiejscowego Wydziału Mechanicznego Technologicznego Filii PW w Płocku w latach 1970-1973, Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych Instytutu Mechaniki Filii PW w Płocku w latach 1977-1983, Dyrektor Instytutu Maszyn i Urządzeń Rolniczych w Instytucie Maszyn i Urządzeń Rolniczych PW w Płocku w latach 1984-1987. Członek składu Rady Naukowej Centralnego Laboratorium Technologii Przetwórstwa i Przechowalności Zbóż oraz Zakładu Badawczego Przemysłu Piekarskiego w latach 1976-1978. Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką SIMP, uhonorowany odznaką Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej.

Pochowany na Cmentarzu Parafii w Gołąbkach, Jawczyce, ul. Wspólna Droga 25.

SZWAST ZBIGNIEW (1948-2022)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej. Prodziekan ds. Nauczania na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej w latach 1999-2002 i 2002-2005, Kierownik Zakładu Procesów Rozdzielania w latach 2010-2014. Członek Sekcji Termodynamiki Komitetu Termodynamiki i Spalania PAN. Specjalista z dziedziny inżynierii chemicznej i procesowej. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi i Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Pochowany na Cmentarzu Czerniakowskim w Warszawie, ul. Powsińska 44/46.             

ZAWADA JAN (1937-2022)

Prof. dr hab. inż. Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. Wieloletni Kierownik Zakładu Maszyn Budowlanych Instytutu Maszyn Roboczych Ciężkich, Zastępca Dyrektora ds. Naukowych w Instytucie Maszyn Roboczych Ciężkich. Specjalista w zakresie mechaniki procesów rozdrabniania oraz teorii maszyn budowlanych. Odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem Złotym za Długoletnią Służbę, nagrodami Ministra i Rektora PW.

Pochowany na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie 28N-4-5.

                        

Opracowanie na podstawie zestawienia przygotowanego przez Elżbietę Borysowicz z Muzeum Politechniki Warszawskiej