Dezynfekowane ścieki oczyszczone źródłem wody

W czasach ekstremalnych zjawisk pogodowych badania skutkujące racjonalnym gospodarowaniem zasobami słodkiej wody mają wyjątkowe znaczenie. Właśnie nad takim projektem dotyczącym dezynfekcji ścieków oczyszczonych, które mogą zostać alternatywnym źródłem wody, pracują naukowcy z PW.

- Motywacją do podjęcia badań nad dezynfekowanymi ściekami oczyszczonymi była chęć pozyskania alternatywnego źródła wody dla rolnictwa. Chociaż rozwiązanie wydaje się bardzo ciekawe, nie jest idealne - wyjaśniała dr Katarzyna Affek z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW. - Niestety, przy okazji inaktywacji chorobotwórczych drobnoustrojów, dezynfekcja może spowodować powstanie szkodliwych produktów ubocznych - niejednokrotnie bardziej ekotoksycznych niż same ścieki oczyszczone.

W badaniach prowadzonych na PW ścieki oczyszczone dezynfekowane są poprzez ozonowanie, dozowanie kwasu nadoctowego i nadmrówkowego. Wpływ tych trzech metod na szkodliwość ścieków oczyszczonych analizowany jest z wykorzystaniem metod konwencjonalnych i polega na narażaniu różnych organizmów testowych na szereg stężeń danej substancji, bądź mieszaniny. 

- W testach konwencjonalnych ścieki oczyszczone poddane ozonowaniu wykazały największą szkodliwość w stosunku do bioindykatorów - tłumaczyła dr Katarzyna Affek.

Kolejnym krokiem są badania molekularne, których celem jest m.in. wykrycie zachodzących zmian w DNA. Dzięki wysokiej czułości tych testów, substancje, które w testach konwencjonalnych, nie wykazują ekotoksyczności, okazują się być np. mutagenami, które przy długotrwałym narażeniu, mogą skutkować zmianami na poziomie organizmu, jednego pokolenia organizmów, ale czasem też wpływają na stabilność populacji, czy ekosystemu.

Dalsze plany

Dotychczas w swoich działaniach dr Katarzyna Affek skupiała się na badaniu ekotoksyczności, bez sprawdzania co wywołuje konkretny, szkodliwy skutek. W ramach grantu badawczego BEYOND POB naukowczyni nawiązała kontakt z dr inż. Katarzyną Lech z Wydziału Chemicznego PW. W niedalekiej przyszłości ich współpraca ma zaowocować identyfikacją powstających produktów ubocznych.

Projekt „Zaburzenia hormonalne, szkodliwość produktów ubocznych oraz inaktywacja patogenów podczas dezynfekcji ścieków oczyszczonych” jest finansowany z grantu badawczego BEYOND POB programu Uczelnia Badawcza - Inicjatywa Doskonałości, który realizowany jest na Politechnice Warszawskiej.

Skład zespołu badawczego:
dr Katarzyna Affek, dr inż. Katarzyna Lech, mgr inż. Magdalena Bińkowska

Źródło: badawcza.pw.edu.pl
Zdjęcie w zajawce: Ścieki oczyszczone dezynfekowane poprzez dozowanie kwasu nadoctowego/ Aleksandra Tarnowska
Zdjęcie w artykule: Stanowisko do ozonowania/Magdalena Bińkowska