Sztuczna inteligencja może pomóc w kryminalistyce

Naukowcy z trzech wydziałów PW wraz ze specjalistami Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz Liverpool John Moores University zbadają możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w kryminalistyce.

W ramach projektu naukowcy sprawdzą możliwości wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji w przetwarzaniu archiwalnych zdjęć ze zdarzeń kryminalnych w celu identyfikacji, klasyfikacji oraz zautomatyzowanej archiwizacji obrażeń ofiar.

- Analizując sieć obrazów cyfrowych, będziemy weryfikować wykorzystanie algorytmów przetwarzania obrazów i sztucznej inteligencji oraz modelowania 3D dla potrzeb identyfikacji zewnętrznych obrażeń ciała, klasyfikacji tych zmian oraz lokalizacji i określenia obszaru anatomicznego badanej osoby - mówi prof. Dorota Zawieska z Wydziału Geodezji i Kartografii PW, kierownik projektu. - Pozyskane informacje o zewnętrznych obrażeniach mogą być wykorzystane do archiwizacji obrażeń, ich automatycznej klasyfikacji oraz do wyjaśnienia przyczyny i okoliczności śmierci ofiary - dodaje.

W badaniach wykorzystywane są archiwalne zdjęcia pochodzące z Prokuratury Rejonowej w Szczytnie, Warszawa-Wola, Warszawa Praga-Północ, obrazy z baz dostępnych online i zdjęcia wykonane przez Zakład Medycyny Sądowej.

W realizacji interdyscyplinarnego i międzyinstytucjonalnego projektu biorą udział pracownicy naukowi z trzech wydziałów PW: Geodezji i Kartografii, Elektroniki i Technik Informacyjnych oraz Mechatroniki, a także lekarze z Zakładu Medycyny Sądowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego oraz specjaliści z Liverpool John Moores University.

W skład zespołu z Politechniki Warszawskiej wchodzą m.in.: prof. Dorota Zawieska (GiK), mgr inż. Kamila B. Kalinowska (doktorantka GiK), dr inż. Artur Wilkowski (WEiTI), dr inż. Jakub Markiewicz (GiK), prof. Robert Sitnik (Mechatronika), a także studenci z Wydziału Geodezji i Kartografii oraz Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Projekt „Opracowanie koncepcji wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji w badaniu archiwalnych obrazów cyfrowych pochodzących z kryminalistycznego miejsca zdarzenia” jest finansowany w ramach realizowanego w PW programu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”. Znalazł się w gronie laureatów konkursu na granty badawcze „SzIR-2” Centrum Badawczego POB Sztuczna Inteligencja i Robotyka. Będzie realizowany do końca 2022 r.

Źródło i grafika: Wydział Geodezji i Kartografii PW