Nominacje profesorskie 2015

Artykuł zawiera zestawienie komunikatów opublikowanych po poszczególnych posiedzeniach Senatu PW, obejmujących nadanie przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora oraz nadanie stopnia profesora PW.

Posiedzenie Senatu z dnia 16 grudnia 2015 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 marca 2016 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz zatrudniony w Zakładzie Procesów Rozdzielania na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej.

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 grudnia 2015 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania prof. dr hab. inż. Cezary Zieliński zatrudniony w Zakładzie Sterowania Systemów w Instytucie Automatyki i Informatyki  Stosowanej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2015 r. na czas określony do dnia 30 listopada 2020 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. Dawid Myszka zatrudniony w Zakładzie Obróbki Plastycznej i Odlewnictwa w Instytucie Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2015 r. na czas określony do dnia 30 listopada 2020 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. nzw. dr hab. inż. Władysław Homenda zatrudniony w Zakładzie Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

- prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Grzegorzewski zatrudniony w Zakładzie Procesów Stochastycznych i Matematyki Finansowej na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

- dr hab. inż. Mateusz Śmietana zatrudniony w Zakładzie Technologii Mikrosystemów i Materiałów Elektronicznych w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

- dr hab. inż. Dominik Sierociuk zatrudniony w Zakładzie Sterowania w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2015 r. na czas określony do dnia 28 lutego 2018 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Domaradzki zatrudniony w Katedrze Projektowania Architektoniczno-Urbanistycznego na Wydziale Architektury.

Prof. Krzysztof Domaradzki odbiera nominację od prof. Jana Szmidta, Rektora PW. W planie od okna kolejno:
prof. Mateusz Śmietana, prof. Paweł Gierycz, prof. Cezary Zieliński, prof. Dawid Myszka,
prof. Przemysław Grzegorzewski, prof. Dominik Sierociuk.

Posiedzenie Senatu z dnia 25 listopada 2015 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 listopada 2015 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania prof. dr hab. inż. Wiesław Sasin zatrudniony w Zakładzie Geometrii Różniczkowej na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 grudnia 2015 r. na okres kolejnych 5 lat został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Krawczyk zatrudniony w Katedrze Technologii Chemicznej na Wydziale Chemicznym.

Posiedzenie Senatu z dnia 21 października 2015 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 października 2015 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński zatrudniony w Zakładzie Równań Różniczkowych Cząstkowych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2015 r. na okres 5 lat zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:

- dr hab. inż. Wanda Ziemkowska zatrudniony w Zakładzie Katalizy i Chemii Metaloorganicznej na Wydziale Chemicznym,

- dr hab. inż. Dariusz Oleszak zatrudniony w Zakładzie Materiałów Konstrukcyjnych i Funkcjonalnych na Wydziale Inżynierii Materiałowej,

- dr hab. inż. Marek Matyjewski zatrudniony w Zakładzie Podstaw Konstrukcji w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa,

- dr hab. inż. Tomasz Goetzendorf-Grabowski zatrudniony w Zakładzie Samolotów i Śmigłowców w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2015 r. na okres kolejnych 4 lat został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Gilewski zatrudniony w Instytucie Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2015 r. na okres kolejnych 5 lat zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Garbacz zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych w Instytucie Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej,

- prof. nzw. dr hab. Joanna Cieśla zatrudniona w Zakładzie Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych w Instytucie Inżynierii Biotechnologii na Wydziale Chemicznym,

- prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Szumbarski zatrudniony w Zakładzie Aerodynamiki w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2015 r. na okres 5 lat zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- dr hab. inż. Jerzy Balicki zatrudniony w Zakładzie Strukturalnych Metod Przetwarzania Wiedzy na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych,

- dr hab. Radosław Koszewski zatrudniony w Zakładzie Polityki Społeczno-Gospodarczej na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych,

- prof. dr hab. Małgorzata Duczkowska-Piasecka zatrudniona w Zakładzie Ekonomii na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych,

- dr hab. Robert Suwaj zatrudniony w Zakładzie Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 listopada 2015 r. na okres kolejnych 5 lat zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. dr hab. Katarzyna Szczepańska zatrudniona w Zakładzie Kwalitologii na Wydziale Zarządzania,

- prof. nzw. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska zatrudniona w Zakładzie Katastru i Gospodarki Nieruchomościami na Wydziale Geodezji i Kartografii,

- prof. nzw. dr hab. inż. Jolanta Kwiatkowska-Malina zatrudniona w Katedrze Gospodarki Przestrzennej i Nauk o Środowisku Przyrodniczym na Wydziale Geodezji i Kartografii.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 listopada 2015 r. na czas określony do 30 września 2021 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman zatrudniony w Zakładzie Chemii Fizycznej na Wydziale Chemicznym.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 stycznia 2016 r. na określony do 30 września 2017 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Witkowski zatrudniony w Zakładzie Systemów Informatycznych w Instytucie Organizacji Systemów Produkcyjnych na Wydziale Inżynierii Produkcji.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 stycznia 2016 r. na okres kolejnych 5 lat zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. nzw. dr hab. inż. Robert Kowalski zatrudniony w Zakładzie Konstrukcji Betonowych w Instytucie Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej,

- prof. nzw. dr hab. inż. Paweł Łukowski zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych w Instytucie Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Prof. Jan Szmidt wręcza nominacje profesorskie na posiedzeniu Senatu w dniu 21 października 2015 r.

Posiedzenie Senatu z dnia 23 września 2015 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 16 czerwca 2015 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych:

- dr hab. Marii Wandzie Bretner zatrudnionej w Zakładzie Technologii i Biotechnologii Środków Leczniczych w Instytucie Biotechnologii na Wydziale Chemicznym,

- dr. hab. Józefowi Romanowi Dygas zatrudnionemu w Zakładzie Joniki Ciała Stałego na Wydziale Fizyki,

- dr hab. inż. Elżbiecie Dagnie Ryńskiej zatrudnionej w Katedrze Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 17 lipca 2015 r.nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych
dr hab. inż. Krystynie Elżbiecie Guranowskiej-Gruszeckiej zatrudnionej w Katedrze Projektowania Urbanistycznego i Krajobrazu Wiejskiego na Wydziale Architektury.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 28 lipca 2015 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych
dr. hab. inż. Wojciechowi Jerzemu Gilewskiemu zatrudnionemu w Instytucie Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 lipca 2015 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Marian Giżejowski zatrudniony w Instytucie Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lipca 2015 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Radosław Pytlak zatrudniony w Zakładzie Automatyki w Instytucie Automatyki i Robotyki na Wydziale Mechatroniki.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2015 r. na czas nieokreślony zostanie zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Krzysztof Sibilski zatrudniony w Zakładzie Mechaniki w Instytucie Techniki Lotniczej i Mechaniki Stosowanej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lipca 2015 r. na czas określony do 30 czerwca 2020 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. Zbigniew Żebrowski zatrudniony w Zakładzie Maszyn Budowlanych w Instytucie Maszyn Roboczych Ciężkich na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lipca 2015 r. na czas określony do 30 czerwca 2020 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. inż. Maciej Ławryńczuk zatrudniony w Zakładzie Automatyki i Inżynierii Oprogramowania w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.    

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 sierpnia 2015 r. na czas określony do 31 lipca 2020 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- dr hab. Anna Zalcewicz zatrudniona w Zakładzie Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych,

- dr hab. Wojciech Gonet zatrudniony w Zakładzie Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 września 2015 r. na czas określony do 31 sierpnia 2020 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. nzw. dr hab. inż. Przemysław Dymarski zatrudniony w Zakładzie Systemów Telekomunikacyjnych w Instytucie Telekomunikacji na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,

prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Sałbut  zatrudniony w Zakładzie Technik Rzeczywistości Wirtualnej w Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki na Wydziale Mechatroniki.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 października 2015 r.  na czas określony do 30 września 2020 r. zostaną zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- dr hab. Maria Ganzha zatrudniona w Zakładzie Sztucznej Inteligencji i Metod Obliczeniowych na Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych,

- prof. nzw. dr hab. inż. Marek Henczka zatrudniony w Zakładzie Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej,

- prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Starzyński zatrudniony w Zakładzie Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych na Wydziale Elektrycznym.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 listopada 2015 r. na czas określony do 31 października 2020 r. zostaną zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. nzw. dr hab. inż.  Sylwester Robak zatrudniony w Zakładzie Sieci i Systemów Elektroenergetycznych w Instytucie Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym,

- prof. nzw. dr hab. inż. Desire Rasolomampionona zatrudniony w Zakładzie Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej w Instytucie Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym,

- prof. nzw. dr hab. inż. Michał Śmiałek zatrudniony w Zakładzie Elektrotechniki Teoretycznej i Informatyki Stosowanejw Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych na Wydziale Elektrycznym,

- prof. nzw. dr hab. inż. Dariusz Sawicki zatrudniony w Zakładzie Systemów Informacyjno-Pomiarowych w Instytucie Elektrotechniki Teoretycznej i Systemów Informacyjno-Pomiarowych na Wydziale Elektrycznym.

Wręczenie nominacji przez prof. Jana Szmidta, Rektora PW. Na zdjęciu od prawej: prof. Mirosław Siergiejczyk,
prof. Maciej Ławryńczuk, prof. Przemysław Dymarski, prof. Maria Ganzha, prof. Jacek Starzyński, prof. Sylwester Robak,
prof. Desire Rasolomampionona, prof. Michał Śmiałek, prof. Dariusz Sawicki.

Posiedzenie Senatu z dnia 17 czerwca 2015 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 maja 2015 r. na czas określony do 30 kwietnia 2020 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. Artur Rusowicz zatrudniony w Zakładzie Chłodnictwa i Energetyki Budynku w Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 czerwca 2015 r. na czas określony do 31 maja 2020 r. została zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. Małgorzata Wojtkowska zatrudniona w Zakładzie Informatyki i Badań Jakości Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 września 2015 r. na czas określony do 31 sierpnia 2020 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. nzw. dr hab. inż. Iwona Grabarek zatrudniona w Zakładzie Systemów Informatycznych i Mechatronicznych w Transporcie na Wydziale Transportu,

- prof. nzw. dr hab. inż. Jacek Skorupski zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Transportu Lotniczego na Wydziale Transportu,

- prof. nzw. dr hab. inż. Mirosław Siergiejczyk zatrudniony w Zakładzie Telekomunikacji w Transporcie na Wydziale Transportu,

- prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Kawalec zatrudniony w Zakładzie Sterowania Ruchem na Wydziale Transportu,

- prof. nzw. dr hab. inż. Roman Szewczyk zatrudniony w Zakładzie Sensorów i Systemów Pomiarowych w Instytucie Metrologii
i Inżynierii Biomedycznej na Wydziale Mechatroniki.

Prof. Jan Szmidt, Rektor PW wręcza nominacje profesorskie. Na zdjęciu od lewej (w głębi): prof. Artur Rusowicz,
prof. Małgorzata Wojtkowska, prof. Jacek Skorupski, prof. Piotr Kawalec

Posiedzenie Senatu z dnia 20 maja 2015 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora zwyczajnego od dnia 1 maja 2015 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Tomasz Skotnicki zatrudniony w Zakładzie Przyrządów Mikroelektroniki i Nanoelektroniki w Instytucie Mikroelektroniki i Optoelektroniki na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. 

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 maja 2015 r. na czas określony do 30 kwietnia 2020 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. Artur Rusowicz zatrudniony w Zakładzie Chłodnictwa i Energetyki Budynku w Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 maja 2015 r. na czas określony do 30 września 2016 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. inż. Stanisław Jankowski zatrudniony w Zakładzie Sztucznej Inteligencji w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. 

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 czerwca 2015 r. na czas określony do 31 maja 2020 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- dr hab. Zbigniew Król zatrudniony w Zakładzie Filozofii Nauki, Socjologii i Podstaw Techniki na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych,

- dr hab. inż. Wiesław Zabłocki zatrudniony w Zakładzie Sterowania Ruchem na Wydziale Transportu,

- dr hab. inż. Dariusz Pyza zatrudniony w Zakładzie Logistyki i Systemów Transportowych na Wydziale Transportu.

Prof. Jan Szmidt, Rektor PW gratuluje nominacji profesorskich. Na zdjęciu od lewej: prof. Dariusz Pyza, prof. Zbigniew Król

Posiedzenie Senatu z dnia 29 kwietnia 2015 r.

Komunikat o nadaniu przez Prezydenta RP tytułów naukowych profesora

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 19 grudnia 2014 r. nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr hab. inż.  Ewie Kuryłowicz zatrudnionej w Zakładzie Projektowania i Teorii Architektury na Wydziale Architektury.
 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 2 kwietnia 2015 r.nadał tytuł naukowy profesora nauk technicznych dr. hab. inż.  Mirosławowi Parolowi zatrudnionemu w Zakładzie Sieci i Systemów Elektroenergetycznych w Instytucie Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 marca 2015 r. na czas nieokreślony została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Hanna Michalak zatrudniona w Katedrze Projektowania Konstrukcji Budownictwa i Infrastruktury Technicznej na Wydziale Architektury.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 maja 2015 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania prof. dr hab. inż. Włodzimierz Kasprzak zatrudniony w Zakładzie Sterowania Systemów w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej  na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 maja 2015 r. na czas określony do 30 kwietnia 2020 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:
 
- prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński zatrudniony w Zakładzie Sterowania w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym,
 
- prof. nzw. dr hab. inż. Lech Łobocki zatrudniony w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska na Wydziale Inżynierii Środowiska.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 kwietnia 2015 r. na czas określony do 31 marca 2020 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. Wojciech Bujalski zatrudniony w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych w Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

Prof. Jan Szmidt, Rektor PW wręcza nominacje profesorskie. Na zdjęciu od prawej: prof. Hanna Michalak,
prof. Włodzimierz Kasprzak, prof. Andrzej Dzieliński, prof. Wojciech Bujalski

Posiedzenie Senatu z dnia 11 marca 2015 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lutego 2015 r. na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie mianowania. prof. dr inż. Mariusz Pyrz zatrudniony w Zakładzie Samochodów w Instytucie Pojazdów na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 marca 2015 r. na czas nieokreślony została zatrudniona przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Hanna Michalak zatrudniona w Katedrze Projektowania Konstrukcji, Budownictwa i Infrastruktury Technicznej na Wydziale Architektury.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 lutego 2015 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Adam Szeląg zatrudniony w Zakładzie Trakcji Elektrycznej w Instytucie Maszyn Elektrycznych na Wydziale Elektrycznym.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 marca 2015 r. do dnia 29 lutego 2020 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. nzw. dr hab. inż. Waldemar Izdebski zatrudniony w Zakładzie Zarządzania Produkcją na Wydziale Zarządzania,

- prof. nzw. dr hab. inż. Elżbieta Ryńska zatrudniona w Katedrze Urbanistyki i Gospodarki Przestrzennej na Wydziale Architektury,

- prof. nzw. dr hab. inż. Danuta Kłosek-Kozłowska zatrudniona w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztukina Wydziale Architektury,

- prof. nzw. dr hab. inż. Robert Kunkel zatrudniony w Zakładzie Architektury Polskiej na Wydziale Architektury,

- prof. nzw. dr hab. inż. Dorota Chwieduk zatrudniona w Zakładzie Chłodnictwa i Energetyki i Budynku w Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa,

- dr hab. inż. Jan Winter zatrudniony w Zakładzie Budownictwa Wodnego i Hydrauliki na Wydziale Inżynierii Środowiska.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 kwietnia 2015 r. do dnia 31 marca 2020 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę:

- prof. nzw. dr hab. inż. Bogdan Sowiński zatrudniony w Zakładzie Podstaw Budowy Urządzeń Transportowych na Wydziale Transportu,

- prof. nzw. dr hab. inż. Piotr Molski zatrudniony w Zakładzie Dziedzictwa Architektonicznego i Sztuki na Wydziale Architektury,

- prof. nzw. dr hab. inż. Małgorzata Rozbicka zatrudniona w Zakładzie Architektury Polskiej na Wydziale Architektury.

Wręczenie nominacji przez prof. Jana Szmidta, Rektora PW. Na zdjęciu od prawej: prof. Mariusz Pyrz, prof. Adam Szeląg,
prof. Robert Kunkel, prof. Dorota Chwieduk, prof. Bogdan Sowiński, prof. Małgorzata Rozbicka

Posiedzenie Senatu z dnia 28 stycznia 2015 r.

Komunikat o zatrudnieniu na stanowisku profesora Politechniki Warszawskiej

Na stanowisku profesora zwyczajnego od dnia 1 stycznia 2015 r.na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak zatrudniony w Zakładzie Napędu Elektrycznego w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym.

Na stanowisku profesora zwyczajnego od dnia 2 lutego 2015 r.na czas nieokreślony został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania prof. dr hab. inż. Wiesław Kotarba zatrudniony w Zakładzie Zarządzania Innowacjami na Wydziale Zarządzania.  

Na stanowisku profesora nadzwyczajnego od dnia 1 stycznia 2015 r.do dnia 31 grudnia 2019 r. zostali zatrudnieni przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania:
 
- dr hab. inż. Elżbieta Szmigiera zatrudniona w Zakładzie Konstrukcji Betonowych w Instytucie Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej,
 
- dr hab. inż. Lech Olejnik zatrudniony w Zakładzie Obróbki Plastycznej i Odlewnictwa w Instytucie Technik Wytwarzania na Wydziale Inżynierii Produkcji,
 
- dr hab. inż. Piotr Woyciechowski zatrudniony w Zakładzie Inżynierii Materiałów Budowlanych w Instytucie Inżynierii Budowlanej na Wydziale Inżynierii Lądowej.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę prof. nzw. dr hab. inż. Jarosław Arabas zatrudniony w Zakładzie Sztucznej Inteligencji w Instytucie Systemów Elektronicznych na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 2 lutego 2015 r. do dnia 30 września 2017 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie umowy o pracę dr hab. inż. Piotr Skawiński zatrudniony w Zakładzie Technik Wytwarzania w Instytucie Podstaw Budowy Maszyn na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych.

Na stanowisko profesora nadzwyczajnego od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. został zatrudniony przez Rektora PW na podstawie aneksu do mianowania dr hab. inż. Jarosław Milewski zatrudniony w Zakładzie Maszyn i Urządzeń Energetycznych w Instytucie Techniki Cieplnej na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa.

 

Nominacje profesorskie 2013 i 2014