Dni Absolwentów Politechniki Warszawskiej

Dni 16 i 17 listopada w Politechnice Warszawskiej nawiązywały do tradycji poprzez pryzmat osób oraz ich osiągnięć. Podczas gali „Złotej Księgi” uhonorowano wybitne osiągnięcia zawodowe i społeczne.

Obchody Dni Absolwentów Politechniki Warszawskiej rozpoczęło seminarium historyczne „Politechnika Warszawska w Legii Akademickiej i w II wojnie światowej”, które odbyło się Klubie Absolwenta PW. Po spotkaniu, w Dużej Auli Gmachu Głównego PW złożono kwiaty w hołdzie Studentom poległym w walce o Wolność i Niepodległość Polski. O stuletniej tradycji, opisanej przez dokonania pokoleń PW, opowiadało również sympozjum „Absolwenci PW w nauce i technice światowej 1915-2015”, które z ramienia władz Uczelni otworzył prof. Władysław Wieczorek, Prorektor ds. Studenckich Politechniki Warszawskiej.

Fotogaleria Dni Absolwentów Politechniki Warszawskiej

Gala „Złotej Księgi”

W 2008 r. została ustanowiona przez Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół PW instytucja „Wpisu do Złotej Księgi Absolwentów Politechniki Warszawskiej” jako najwyższego absolwenckiego wyróżnienia. Gala „Złotej Księgi” i wręczanie statuetek stały się ważnym elementem Święta PW, a jednocześnie symbolem więzi oraz szacunku środowiska absolwenckiego dla macierzystej Uczelni.

Laureaci Złotej Księgi 2015. Na zdjęciu od lewej: prof. Józef. W. Modelski, mgr inż. Aleksander Wellenger,
dr inż arch. Janusz Kapusta; mgr inż. Andrzej Sajnaga, dr inż. Andrzej Glass; dr inż. Jerzy Orkiszewski/fot. BPW

W jubileuszowym roku 100-lecia Odnowienia Tradycji Politechniki Warszawskiej statuetki przyznano:

dr inż. Andrzej Glass – ur. 1930 r., absolwent Wydziału Lotniczego PW (1959 r.), konstruktor lotniczy, historyk lotnictwa, harcmistrz, dr nauk humanistycznych. W 1979 r. rozpoczął pracę naukową w Instytucie Historii Nauki, Oświaty i Techniki PAN. Jest jednym z czołowych historyków polskiej techniki lotniczej. W 2012 r. otrzymał stopień doktora nauk humanistycznych za pracę „Rozwój techniczny szybowców na świecie”. Pracuje dla czasopism takich jak m.in. „Skrzydlata Polska” czy „Przegląd Lotniczy”.

dr inż. arch. Janusz Kapusta – ur. 1951 r. absolwent Wydziału Architektury PW (1977 r.). Studiował na Wydziale Filozofii Akademii Teologii Katolickiej. Artysta, którego prace publikowane są m.in. w Museum of Modern Art w Nowym Yorku. W 1985 r. opatentował nową figurę geometryczną, bryłę K-dron. W 2000 r. sformułował nowe zasady złotego podziału. Został odznaczony medalem „Zasłużony dla Kultury Polskiej”.

prof. Józef Wiesław Modelski – ur. 1949 r., absolwent Wydziału Elektroniki PW (1973 r.). Doktor honoris causa WAT i Politechniki Łódzkiej, członek korespondent PAN i Fellow IEEE. Jest wybitnym specjalistą w zakresie radioelektroniki, szczególnie radiokomunikacji, techniki mikrofalowej i antenowej oraz telewizji. Wśród najważniejszych osiągnięć wymienić należy zintegrowany układ wejściowy konwertera TV do odbioru programów z satelity KOPERNICUS, a także mikrofalowy scalony modulator fazy w paśmie X do satelity globalnego systemu telekomunikacyjnego INTELSAT.

dr inż. Jerzy Orkiszewski  ur. 1957 r., absolwent Wydziału Mechatroniki PW (1981 r.), Inżynieria Biomedyczna – indywidualny tok studiów. Podczas 26 lat pracy w amerykańskim przemyśle laserów medycznych stworzył ponad 30 systemów laserowych dla medycyny stosowanych w różnych jej dziedzinach. Posiada 7 patentów, od 2007 r. pełni funkcje Prezesa US-Polish Trade Council, organizacji złożonej przez naukowców i przemysłowców związanych z Polską, a działających w Dolinie Krzemowej.

mgr inż. Janusz Karol Pieszka – ur. 1934 r., absolwent Wydziału Mechaniczno-Konstrukcyjnego, mechanik. Projektant, organizator i wykonawca dużych stalowych konstrukcji oraz instalacji przemysłowych o innowacyjnych technologiach montażu. Koordynował prace m.in. prace montażowe katowickiego „Spodka” oraz masztów radiowych telewizyjnych. W 1978 został dyrektorem Mostostalu Zabrze i ułatwił działanie w warunkach gospodarki wolnorynkowej.

Wystawa Janusza Kapusty w krużgankach Dużej Auli PW/fot. Biuletyn PW

mgr inż. Andrzej Sajnaga – ur. 1946 r.,absolwent Wydziału Nowego technologicznego PW (1970 r.), mechanik. W 1986 r. założył firmę ASmet Artykuły Metalowe wyspecjalizowaną w produkcji i dystrybucji elementów złącznych.  W ciągu 20 lat rozbudował ją do poziomu jednego z największych w Polsce przedsiębiorstw tego typu. W 2011 został odznaczony przez Prezydenta ROP Złotym Krzyżem Zasługi. Czynnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej.

mgr inż. Aleksander Wellenger – ur. 1943 r., absolwent Wydziału Inżynierii Sanitarnej I Wodnej (1966 r.), inżynier środowiska. W 50-letniej karierze zawodowej przeszedł wszystkie szczeble w ciepłownictwie: od majstra w kotłowni po prezesa firmy OPEC. Działa społecznie w licznych organizacjach. Jest m.in. członkiem Dyrektoriatu Euroheat&Power w Brukseli, czy światowego Związku Żołnierzy AK i Stowarzyszenia Lions Club.

prof. Krzysztof Zaleski-Zamenhof – ur. 1925 r., absolwent PW (1949 r.), konstruktor, esperantysta. Wnuk Ludwika Zamenhofa, twórcy języka esperanto. Politechnikę Warszawską ukończył specjalizując się w konstrukcjach betonowych, by w latach 1949-1958 pozostać jej wykładowcą w tej dziedzinie. Poza granicami kraju kierował projektami nowatorskimi projektami konstrukcyjnymi takimi jak np. stadion olimpijski w Montrealu czy port lotniczy w Bombaju. Jest emerytowanym profesorem Wyższej Szkoły Architektury w Paryżu i Politechniki w Mediolanie.

prof. Wacław Piotr Zalewski – ur. 1917 r., absolwent Politechniki Warszawskiej (1947 r.) i Politechniki Gdańskiej. Inżynier budowlany i konstruktor. Doktor honoris causa PW. Statuetkę „Złotej Księgi” otrzymał w czerwcu 2015 r. W jego imieniu wyróżnienie odebrał syn, podczas zorganizowanej w PW wystawy „Konstrukcje Wacława Zalewskiego”. Więcej o sylwetce tego znakomitego konstruktora i emerytowanego profesora Massachusets Instititute of Technology (MIT) w Bostonie pisaliśmy TUTAJ>>

Oprawę artystyczną Gali „Złotej Księgi” po raz siódmy zapewnił Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej.

Zdjęcia: Biuletyn PW
Tekst opracowano na podstawie materiałów SAIP PW