Biuletyn PW / Studenci Doktoranci Absolwenci / „Ścisła Czołówka” uczniów szkół średnich łączy technikę i biznes

„Ścisła Czołówka” uczniów szkół średnich łączy technikę i biznes

Czternastu uczniów szkół średnich z całej Polski przyjechało do CZIiTT, by zaprezentować projekty innowacyjnych produktów i usług. Tak wyglądał finał konkursu „Ścisła Czołówka”, zorganizowanego przez Wydział Zarządzania PW.

Celem pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej i Przedsiębiorczości „Ścisła Czołówka” było wyłonienie najciekawszych projektów biznesowych, osadzonych w obszarze wiedzy i umiejętności, które można zdobyć w trakcie studiów w Politechnice Warszawskiej.

W I etapie uczestnicy rozwiązywali test wiedzy z ekonomii, przedsiębiorczości, logistyki i zarządzania - oczywiście w zakresie przewidzianym w programie nauczania dla szkół średnich. Spośród kilkudziesięciu uczestników wyłoniono siedem dwuosobowych zespołów z najlepszymi rezultatami.

Prorektor ds. Studenckich prof. Janusz Walo/fot. WZ PW

II etap polegał na przekuciu pomysłu biznesowego w projekt, który po mentoringu ze strony jury miał zostać zaprezentowany w formie krótkiego filmu i tzw. pitchu, czyli prezentacji zwięźle przedstawiającej założenia przedsięwzięcia i korzyści, które może z niego uzyskać inwestor.

Galę finałową rozpoczęło wystąpienie Prodziekana WZ ds. ogólnych i studenckich, dr. inż. Grzegorza Kunikowskiego, który omówił przebieg konkursu. Po nim zabrał głos Prorektor ds. Studenckich prof. Janusz Walo. To właśnie dzięki specjalnemu grantowi Prorektora możliwe było wcielenie w życie konceptu „Ścisłej Czołówki”, nakreślonego przez Łukasza Pojezierskiego. Potem scenę oddano prelegentom. Każdy zespół miał pięć minut na prezentację.

Jury zdecydowało przyznać główną nagrodę Marcinowi Krukowskiemu i Piotrowi Rudkowi z Liceum Publicznego nr 2 w Opolu. Panowie zaprezentowali projekt urządzenia do czyszczenia piłek do gry w szczypiorniaka. Pozostałych finalistów wyróżniono czytnikami ebooków.

W skład jury weszli: dr hab. inż. Katarzyna Rostek, dr inż. Grzegorz Kunikowski, dr inż. Olga Sobolewska, mgr inż. Anna Wojciechowska, lic. Łukasz Pojezierski.

Pilotażowa edycja konkursu spotkała się z pozytywnym odbiorem uczniów i nauczycieli, którzy podkreślili, że nauka aplikowania zdobytej wiedzy w przedsięwzięcie biznesowe to znakomity sposób na pobudzanie kreatywności i przedsiębiorczości jeszcze przed maturą. Spotkanie finałowe odbyło się 20 czerwca br.

Źródło i zdjęcia: WZ PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW