Biuletyn PW / Studenci Doktoranci Absolwenci / „Ścisła Czołówka” uczniów szkół średnich łączy technikę i biznes

„Ścisła Czołówka” uczniów szkół średnich łączy technikę i biznes

Czternastu uczniów szkół średnich z całej Polski przyjechało do CZIiTT, by zaprezentować projekty innowacyjnych produktów i usług. Tak wyglądał finał konkursu „Ścisła Czołówka”, zorganizowanego przez Wydział Zarządzania PW.

Celem pierwszej edycji Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Ekonomicznej i Przedsiębiorczości „Ścisła Czołówka” było wyłonienie najciekawszych projektów biznesowych, osadzonych w obszarze wiedzy i umiejętności, które można zdobyć w trakcie studiów w Politechnice Warszawskiej.

W I etapie uczestnicy rozwiązywali test wiedzy z ekonomii, przedsiębiorczości, logistyki i zarządzania - oczywiście w zakresie przewidzianym w programie nauczania dla szkół średnich. Spośród kilkudziesięciu uczestników wyłoniono siedem dwuosobowych zespołów z najlepszymi rezultatami.

Prorektor ds. Studenckich prof. Janusz Walo/fot. WZ PW

II etap polegał na przekuciu pomysłu biznesowego w projekt, który po mentoringu ze strony jury miał zostać zaprezentowany w formie krótkiego filmu i tzw. pitchu, czyli prezentacji zwięźle przedstawiającej założenia przedsięwzięcia i korzyści, które może z niego uzyskać inwestor.

Galę finałową rozpoczęło wystąpienie Prodziekana WZ ds. ogólnych i studenckich, dr. inż. Grzegorza Kunikowskiego, który omówił przebieg konkursu. Po nim zabrał głos Prorektor ds. Studenckich prof. Janusz Walo. To właśnie dzięki specjalnemu grantowi Prorektora możliwe było wcielenie w życie konceptu „Ścisłej Czołówki”, nakreślonego przez Łukasza Pojezierskiego. Potem scenę oddano prelegentom. Każdy zespół miał pięć minut na prezentację.

Jury zdecydowało przyznać główną nagrodę Marcinowi Krukowskiemu i Piotrowi Rudkowi z Liceum Publicznego nr 2 w Opolu. Panowie zaprezentowali projekt urządzenia do czyszczenia piłek do gry w szczypiorniaka. Pozostałych finalistów wyróżniono czytnikami ebooków.

W skład jury weszli: dr hab. inż. Katarzyna Rostek, dr inż. Grzegorz Kunikowski, dr inż. Olga Sobolewska, mgr inż. Anna Wojciechowska, lic. Łukasz Pojezierski.

Pilotażowa edycja konkursu spotkała się z pozytywnym odbiorem uczniów i nauczycieli, którzy podkreślili, że nauka aplikowania zdobytej wiedzy w przedsięwzięcie biznesowe to znakomity sposób na pobudzanie kreatywności i przedsiębiorczości jeszcze przed maturą. Spotkanie finałowe odbyło się 20 czerwca br.

Źródło i zdjęcia: WZ PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

Cechą życia jest pęd ku przyszłości.

Antoni Kępiński

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

adres e-mail: bpw@rekt.pw.edu.pl

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja Komunikacji Społecznej

bpw@rekt.pw.edu.pl

MNiSW