Terminarz uroczystości inaugurujących nowy rok akademicki w PW

Zdjęcie przedstawia inaugurację w Gmachu Głównym PW

Inauguracja była transmitowana online/ fot. Katarzyna Rainka

Obchody centralne inauguracji roku akademickiego 2022/2023 odbyły się 1 października o godz. 10.00 w Dużej Auli Politechniki Warszawskiej i były transmitowane online. Uroczystości wydziałowe zainicjował 29 września Wydział Transportu PW. 

Tradycyjnie, przemówienie inauguracyjne wygłosił prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba, Rektor Politechniki Warszawskiej. Społeczność uczelni powitali również Przewodniczący Samorządu Studentów oraz Rady Doktorantów PW. Uroczysty wykład, pierwszy w nowym roku akademickim pt. Czy widać już granice wzrostu gospodarczego? Co w tej sprawie może zrobić nauka wygłosił prof. dr hab. Witold Orłowski. 

Program obchodów centralnych:

  • hymn państwowy,
  • powitanie uczestników uroczystości,
  • przemówienie Rektora PW prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zaremby,
  • wystąpienia okolicznościowe,
  • immatrykulacja,
  • wystąpienie Przewodniczącego Samorządu Studentów PW,
  • wystąpienie Przewodniczącego Rady Doktorantów PW,
  • wykład inauguracyjny prof. dr. hab. Witolda Orłowskiego pt.  Czy widać już granice wzrostu gospodarczego? Co w tej sprawie może zrobić nauka,
  • „Gaudeamus”.

Zapis transmisji z uroczystości jest dostępny na stronie pw.edu.pl

Zapraszamy również na uroczystą Mszę Świętą z okazji rozpoczęcia nowego roku akademickiego, która odbędzie się 2 października 2022 roku o godz. 20.30 w Kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie.

Inauguracje wydziałowe

29 września, jako pierwszy, rok akademicki rozpoczął Wydział Transportu PW. Politechnika Warszawska Filia w Płocku zaplanowała uroczystą inaugurację na 3 października 2022 r., godz. 11.00. Wykład pt. Energetyka wobec współczesnych zagrożeń, wyzwań i szans wygłosi prof. dr hab. inż. Jarosława Milewski.