Uroczyste posiedzenie Senatu, w Święto Politechniki Warszawskiej

Dzień Politechniki Warszawskiej, święto naszej akademickiej społeczności, uczciliśmy uroczystym posiedzeniem Senatu.

Jak zaznaczył Rektor PW prof. Krzysztof Zaremba …Uroczystości dla nas bardzo ważnej, bo to właśnie 107 lat temu nastąpiło podniosłe otwarcie roku akademickiego w uczelni z naszą obecną nazwą - Politechniki Warszawskiej i z polskim jako językiem wykładowym. To wydarzenie w 1915 roku było ważne nie tylko dla naszej szkoły wyższej, ale dla całego narodu...

W swoim przemówieniu prof. Krzysztof Zaremba podkreślał, że chcemy w tym dniu podziękować tym pracownikom uczelni, którym zawdzięczamy jej trwanie, rozwój i osiągnięcia. Chodzi nie tylko o sukcesy naukowe, czy kariery naszych absolwentów, ale o systematyczną, niezawodną pracę administracji, która jest niezbędna. Dziś pamiętamy o wszystkich, którzy tworzą każdego dnia Politechnikę Warszawską, bo to jest coś więcej, niż tylko miejsce pracy, to element ich misji, drugi dom, to jest coś niezwykle ważnego.

Rektor Politechniki Warszawskiej odznaczył zasłużonych Medalami Komisji Edukacji Narodowej. Tę część wydarzenia poprowadził prof. Mirosław Karpierz, Prorektor ds. Ogólnych.

Podczas uroczystego posiedzenia Senatu wręczono także Odznakę „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej. Odznaka stanowi wyróżnienie dla osób szczególnie zasłużonych dla Politechniki Warszawskiej. W tym roku Odznakę z rąk Jego Magnificencji Rektora otrzymali: mgr Krystyna Pastusiak, mgr inż. Mirosława Popek, mgr Małgorzata Ragiel, mgr inż. Kazimierz Mart.

Dyplom Profesora Emerytowanego, przyznany przez Senat Politechniki Warszawskiej odebrał: prof. dr. hab. inż. Stanisław Białousz, prof. dr. hab. inż. Zbigniew Florjańczyk, prof. dr. hab. inż. Krzysztof Jemielniak, prof. dr. hab. inż. Włodzimierz Kurnik, prof. dr. hab. inż. Grzegorz Pawlicki, prof. dr. hab. inż. Stanisław Pisarczyk, prof. dr. hab. inż. Krzysztof Urbaniec.

W roku 2022 odbyła się piąta edycja Konkursu o Nagrodę im. prof. Jana Czochralskiego, „ojca światowej elektroniki” organizowanego przez Politechnikę Warszawską. Współorganizatorami są też: Polskie Towarzystwo Wzrostu Kryształów, Polskie Towarzystwo Chemiczne, Polskie Towarzystwo Fizyczne, Polskie Towarzystwo Materiałoznawcze. Konkurs jest przeznaczony dla badaczy zajmujących się obszarami działalności naukowo-technicznej prof. Czochralskiego. W tegorocznej edycji Kapituła Nagrody pod Przewodnictwem Rektora Politechniki Warszawskiej wyjątkowo przyznała po dwie nagrody w kategoriach „za najlepszą pracę dyplomową” oraz „za  najlepszą pracę doktorską”.

Laureatami nagrody za najlepszą pracę dyplomową zostali: mgr inż. Jakub Ciftci za pracę magisterską pt. „Mikrostruktura, właściwości wytrzymałościowe uzyskane podczas próby rozciągania i  odporność na pełzanie wytwarzanego addytywnie Inconelu 713C z uwzględnieniem naprawianego odlewu z rodzimego materiału metodą DMLS” oraz mgr inż. Paweł Skudniewski za pracę magisterską pt. „Wpływ parametrów obróbki cieplnej na odporność korozyjną i właściwości mechaniczne ultradrobnoziarnistego stopu aluminium 7075 otrzymanego metodą wyciskania hydrostatycznego”. Obydwaj laureaci są absolwentami Wydziału Inżynierii Materiałowej Politechniki Warszawskiej.

Nagrody za najlepszą pracę doktorską odebrali: dr inż. Krzysztof Wołoszyk z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i  Okrętownictwa Politechniki Gdańskiej za pracę doktorską pt. „Doświadczalne i numeryczne badanie nośności granicznej zdegradowanych konstrukcji” oraz dr inż. Wiktor Bednarczyk z Wydziału Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie za pracę doktorską pt. „Analiza odkształcenia stopów cynku po przeróbce metodami SPD”.

Podczas uroczystości Rektor szczególnie podziękował Chórowi Akademickiemu Politechniki Warszawskiej uznając wielki wkładu w oprawę uroczystość i prestiż uczelni.

Zakończeniem uroczystego posiedzenia Senatu PW było złożenie kwiatów pod odsłonięta w 2018 r. tablicą „W Hołdzie Poległym za Wolną Polskę Pracownikom, Studentom i Absolwentom Politechniki Warszawskiej”.