SJO PW z uprawnieniami prowadzenia państwowych egzaminów z jęz. polskiego

Studium Języków Obcych PW zostało wpisane na listę podmiotów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, uprawnionych do organizowania państwowych egzaminów z języka polskiego jako obcego. Politechnika Warszawska jest jedyną publiczną uczelnią techniczną w tym zestawieniu.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, zgodnie z § 11 b ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. nr 43 poz. 224 z późn. zm.), nadał 2-letnie uprawnienia do organizowania egzaminów z języka polskiego jako obcego na określonym poziomie biegłości 18 podmiotom. W zestawieniu oprócz naszej Uczelni znalazły się m.in. Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński.

Pełna lista podmiotów znajduje się na stronie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Źródło: MNiSW