Zarządzanie i inżynieria produkcji na WZ PW z certyfikatem „Studia z Przyszłością”

Studia pierwszego i drugiego stopnia Zarządzanie i inżynieria produkcji, zgłoszone do Programu „Studia z Przyszłością” przez Wydział Zarządzania Politechniki Warszawskiej, otrzymały pozytywną decyzję Komisji Certyfikacyjnej.

Znak Jakości „Studia z Przyszłością” otrzymują kierunki studiów, które wyróżniają się modelem dydaktycznym opierającym się na kształtowaniu umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych. Dzięki temu absolwenci są wysoko oceniani przez przyszłych pracodawców i płynnie wchodzą w rynek pracy.

W trakcie procedury weryfikacyjnej analizowane są nie tylko dane pochodzące bezpośrednio z uczelni, takie jak program studiów czy efekty kształcenia, ale także informacje z baz Ośrodka Przetwarzania Informacji, Polskiej Komisji Akredytacyjnej oraz POL-on, zintegrowanego systemu informacji o nauce i szkolnictwie wyższym.

Aplikacje ocenia trzech członków Komisji Certyfikacyjnej: ekspert reprezentujący środowisko akademickie, ekspert reprezentujący środowisko gospodarcze oraz ekspert działający w imieniu organów statutowych Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.

Certyfikaty II edycji Programu wręczono na Gali Finałowej, która odbyła się 13 kwietnia br. w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów na kampusie Uniwersytetu Warszawskiego. Laureaci uzyskali również pisemne uzasadnienie Komisji Certyfikacyjnej z wynikiem punktowym akredytowanego kierunku.

Źródło: Program „Studia z Przyszłością”