530 mln zł do zdobycia w nowych konkursach NCN

Aż 530 mln złotych łącznie mogą otrzymać naukowcy w otwieranych właśnie konkursach Narodowego Centrum Nauki na projekty, tworzenie zespołów badawczych oraz współpracę międzynarodową. Wnioski składać można do 17 grudnia 2018 r.

Po raz szesnasty otwarto nabór wniosków w konkursach OPUS i PRELUDIUM, a po raz czternasty w konkursie SONATA. W konkursach krajowych do zdobycia jest łącznie 480 mln zł. We współpracy z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (DFG) uruchomiony został BEETHOVEN CLASSIC 3 oraz BEETHOVEN LIFE 1. W konkursach międzynarodowych naukowcy mogą pozyskać 50 mln zł. Łącznie do zdobycia w otwieranych właśnie konkursach jest rekordowa pula 530 mln zł.

W ramach konkursu BEETHOVEN CLASSIC 3 na polsko-niemieckie projekty badawcze będzie można składać wnioski w naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz w wybranych dyscyplinach nauk ścisłych i technicznych. Budżet konkursu, organizowanego wspólnie z Niemiecką Wspólnotą Badawczą (Deutsche Forschungsgemeinschaft, DFG), wynosi 30 mln zł.

Nowością w ofercie konkursowej jest BEETHOVEN LIFE, który stanowi uzupełnienie konkursu BEETHOVEN CLASSIC i skierowany jest do naukowców prowadzących badania w zakresie nauk o życiu. Będzie to pierwszy konkurs przeprowadzany przez Centrum w oparciu o procedurę agencji wiodącej. Wnioski będą oceniane merytorycznie wyłącznie przez niemiecką agencję, a do NCN będą składane wnioski krajowe na finansowanie polskich części projektów badawczych. W konkursie BEETHOVEN LIFE do rozdysponowania jest 20 mln zł.

Ogłoszono również flagowe konkursy Narodowego Centrum Nauki OPUS, PRELUDIUM i SONATĘ, zwiększając znacząco budżety wszystkich trzech konkursów. Na OPUS 16 przeznaczono 350 mln zł, na PRELUDIUM 16 - 40 mln zł, natomiast na SONATĘ 14 - 90 mln zł.

Konkurs OPUS 16 dedykowany jest wszystkim badaczom, niezależnie od etapu kariery naukowej. Mogą oni otrzymać środki na zatrudnienie zespołu naukowców pracujących nad badanym zagadnieniem oraz zakupić lub wytworzyć aparaturę naukowo-badawczą, niezbędną do ich realizacji.

PRELUDIUM 16 to konkurs przeznaczony dla osób rozpoczynających karierę naukową, nieposiadających stopnia naukowego doktora. Mogą oni samodzielnie prowadzić projekt badawczy, nie musi on być jednak związany z tematyką rozprawy doktorskiej.

Konkurs SONATA 14 jest skierowany do osób, które uzyskały stopień doktora w latach 2011-2016. Ma na celu wsparcie w prowadzeniu innowacyjnych badań z wykorzystaniem nowoczesnego zaplecza aparaturowego oraz oryginalnego rozwiązania metodologicznego.

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu ZSUN/OSF do 17 grudnia 2018 r. Szczegółowe informacje na temat konkursów znaleźć można na stronie www.ncn.gov.pl.