Biuletyn PW / Konkursy / Akcja stypendialna Polityki

Akcja stypendialna Polityki

Fundacja Tygodnika Polityka prowadzi akcję stypendialną skierowaną do młodych i zdolnych ludzi nauki. Do 23 czerwca trwa przyjmowanie zgłoszeń w 14. edycji Nagród Naukowych.

Pomoc stypendialna i konkurs o Nagrodę Naukową Polityki kierowane są do osób wybiegających swoją kreatywnością w przyszłość. Przyznając Nagrody Naukowe, Fundacja Tygodnika Polityka wyławia i eksponuje tych, którzy są w awangardzie myśli, badań oraz intelektualnych poszukiwań, popularyzując tym samym wzorce kariery zawodowej.

Co roku o Nagrody ubiega się kilkuset kandydatów w dziedzinie nauk humanistycznych, ścisłych, społecznych, nauk o życiu i z dziedzin technicznych. W ciągu trzynastu lat trwania akcji dzięki pomocy partnerów finansowych oraz czytelników Tygodnika Polityka, którzy wpłacali na akcję 1%, Fundacja wsparła do tej pory 211 stypendystów kwotą 5 mln 350 tys. zł.

Aby ubiegać się o stypendium w wysokości 30 tys. zł należy wypełnić formularz aplikacyjny, dostępny na stronie www.polityka.pl/stypendia, a następnie do 23 czerwca 2014 r. wysłać go na adres stypendia@polityka.pl

Piętnastka finalistów zostanie ogłoszona na łamach Polityki we wrześniu, zaś nazwiska pięciu stypendystów poznamy podczas uroczystej gali 19 października 2014 r.

Źródło: materiały prasowe Tygodnika Polityka

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW