Biuletyn PW / Konkursy / Dofinansowanie z NCBR dla naukowców z Politechniki Warszawskiej

Dofinansowanie z NCBR dla naukowców z Politechniki Warszawskiej

Siedmioro naukowców z Politechniki Warszawskiej zostało nagrodzonych w dziewiątej edycji konkursu programu LIDER organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Inicjatywa ma na celu poszerzenie ich kompetencji w samodzielnym planowaniu prac badawczych.

Dofinansowanie w ramach dziewiątej edycji konkursu LIDER otrzymały projekty:

  • LEADOMISE - zintegrowany system informatyczny wykorzystujący metody sztucznej inteligencji do automatycznej optymalizacji kandydatów na nowe leki - mgr Katarzyna Hanna Kamińska (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych),
  • Opracowanie nowej generacji stali o strukturze nanokrystalicznej z węglikami - mgr. inż. Krzysztof Wasiak (Wydział Inżynierii Materiałowej),
  • Lodofobowe powierzchnie do zastosowań na elementy z kompozytów polimerowych - mgr. inż. Rafał Kozera (Wydział Inżynierii Materiałowej),
  • NON-FULLACC - nowe, niefulerenowe półprzewodniki organiczne, jako innowacyjne akceptory w konstrukcji fotoogniw typu BHJ - mgr Łukasz Jan Skórka (Wydział Chemiczny),
  • Terahercowe wielozadaniowe dyfrakcyjne urządzenie poprawiające obrazowanie nowotworów skóry - dr inż. Agnieszka Marta Siemion (Wydział Fizyki),
  • Wytwarzanie nanokropek węglowych o właściwościach fluorescencyjnych - dr. Artur Małolepszy (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej),
  • Poprawa jakości widzenia za pomocą optyki dynamicznej - dr. inż. Karol Kakarenko (Wydział Fizyki).

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 1,2 mln PLN. Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku postępowania kwalifikacyjnego dofinansowanie otrzymało 51 projektów.

Lista projektów zakwalifikowanych do finansowania w ramach Programu LIDER IX

Informacje o IX edycji programu LIDER dostępne są TUTAJ>>

Źródło: ncbr.gov.pl/BPI PW

CYTAT TYGODNIA

"

 

 

Na szczęście słońce rozlewając światło nie pyta ludzi,
czy sobie go życzą, bo rozdzieliliby się na stronnictwa,
a niektóre z nich żądałyby,
ażeby zgasło

 

 

Aleksander Świętochowski

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW