Dr inż. Beata Butruk-Raszeja laureatką Programu LIDER

Poznaliśmy laureatów VIII edycji Programu LIDER organizowanego dla młodych naukowców przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Nagrodę odebrała też przedstawicielka Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej.

Dr inż. Beata Butruk-Raszeja z Wydziału Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej pracuje nad projektem pt. „BioGraft - biomimetyczne protezy naczyniowe małych średnic”. Na jego realizację otrzymała z NCBR-u 1 167 500 zł.

W sumie w programie wyróżniono 34 projekty, a łączna kwota dofinansowania wynosi 39 150 156,55 zł.

Pełna lista laureatów jest dostępna na stronie NCBiR

LIDER jest programem skierowanym do młodych naukowców. Jego celem jest poszerzenie kompetencji młodych naukowców w samodzielnym planowaniu prac badawczych oraz zarządzaniu własnym zespołem badawczym, podczas realizacji projektów badawczych, których wyniki mogą mieć zastosowanie praktyczne i posiadają potencjał wdrożeniowy.

Źródło: BPI PW