Druga edycja Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich

Rusza druga edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poligraficznego dla uczniów szkół średnich, realizowanego w Politechnice Warszawskiej. Laureaci i wyróżnieni finaliści uzyskają uprawnienia do przyjęcia na studia poza procedurą konkursową.

Konkurs realizowany jest przez Wydział Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej i Zakład Technologii Poligraficznych. Celem organizatorów jest zwiększenie zainteresowania uczniów problemami poligraficznymi oraz integracja poligraficznego środowiska nauczycielskiego i akademickiego. Zeszłoroczna edycja konkursu zakończyła się dużym sukcesem. Przystąpiło do niego ponad 800 uczniów z 44 szkół z całej Polski.

Pierwsze dwa etapy rywalizacji odbędą się za pośrednictwem strony internetowej: https://konkurspoligrafia.wip.pw.edu.pl

Po pomyślnym rozwiązaniu pierwszego etapu internetowego można przystąpić do drugiego etapu.

Trzeci etap konkursu odbędzie się w Zakładzie Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej przy ul. Konwiktorskiej 2 w Warszawie. 

Laureaci i wyróżnieni finaliści uzyskają uprawnienia do przyjęcia na studia inżynierskie o specjalności Technologia Poligrafii na Wydziale Inżynierii Produkcji Politechniki Warszawskiej, poza normalną procedurą konkursową. Uprawnienia te obowiązują w roku uzyskania świadectwa dojrzałości i będą realizowane od roku akademickiego 2018/2019.

Kadr z zeszłorocznej edycji Konkursu Poligraficznego/fot. Adam Rogalski

Harmonogram konkursu:

  • 15 listopada 2017 r. o godz. 12:00 - rozpoczęcie pierwszego oraz drugiego etapu konkursu za pośrednictwem strony internetowej,
  • 15 grudnia 2017 r. o godz. 24:00 - zakończenie dwóch internetowych etapów konkursowych,
  • nie później niż w terminie do 15 stycznia 2018 r. - zaproszenie osób zakwalifikowanych do finału za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • 15 marca 2018 r. o godz. 12.00 - etap finałowy w Zakładzie Technologii Poligraficznych Politechniki Warszawskiej.

Regulamin dostępny jest na stronie internetowej konkursu.

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny 22 831 09 53; 22 234 33 66 lub e-mailowy sip@wip.pw.edu.pl z sekretariatem Zakładu Technologii Poligraficznych Instytutu Mechaniki i Poligrafii. Dane kontaktowe dostępne są również na stronach internetowych zakładu http://ip.hoff.pl/ oraz https://www.wip.pw.edu.pl/poligrafia

Źródło: WIP PW