Druga edycja konkursu POSTDOC PW

Do 31 stycznia 2022 r. można składać wnioski w drugiej edycji konkursu w ramach programu POSTDOC PW. Inicjatywa jest częścią realizowanego w Politechnice Warszawskiej projektu „Inicjatywa doskonałości - uczelnia badawcza”.

Celem programu POSTDOC PW jest wzmocnienie potencjału badawczego Politechniki Warszawskiej poprzez zatrudnienie nauczycieli akademickich na stanowiskach adiunkta w grupie pracowników badawczych lub pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w grupie pracowników naukowo-badawczych lub naukowo-technicznych. 

Wnioskodawcą, a jednocześnie kierownikiem projektu, może być wyłącznie pracownik Politechniki Warszawskiej zaliczony do liczby N, zatrudniony na stanowisku profesora, profesora uczelni lub posiadający stopień doktora habilitowanego.

Regulamin i wnioski dostępne są TUTAJ>>

Źródło: Biuro projektu IDUB