Dziękujemy za udział w akcji „Utrwalamy letnie wspomnienia!”

Autorom wszystkich zdjęć nadesłanych do Biuletynu PW serdecznie dziękujemy za zaangażowanie w zabawę pt. „Utrwalamy letnie wspomnienia!”. Z najlepszych fotografii utworzymy słoneczną galerię, którą opublikujemy w Biuletynie PW.

15 września 2017 r. zakończyła się akcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej pt. „Utrwalamy letnie wspomnienia!”. Organizatorem akcji było Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej, Sekcja Komunikacji Społecznej. Pracownicy Politechniki Warszawskiej nadsyłali zdjęcia z wakacji w formacie jpg. Najlepsze fotografie zostaną opublikowane w galerii Biuletynu PW. Zwycięzców poinformujemy drogą mailową do dn. 30 września br.