Exchange to the US Fundacji Kościuszkowskiej

Grafika programu Exchange to the US

Stypendium otrzymuje corocznie około czterdziestu osób/ grafika:The Kosciuszko Foundation 

Chcesz rozwijać się naukowo, artystycznie w Stanach Zjednoczonych w roku akademickim 2023-2024? Do 15 listopada można zgłaszać się do programu „Exchange to the US” Fundacji Kościuszkowskiej. Nie ma żadnych wymogów, jeśli chodzi o obszar zainteresowań - liczy się pasja i oryginalny pomysł badań.

W programie uczestnicy mogą zdobywać wiedzę i doświadczenie w ramach wybranej przez siebie dyscypliny, które wykorzystają w pracy i podczas studiów po powrocie do Polski. Każdego roku przyznajemy stypendia i granty o łącznej wartości przekraczającej 400 000 USD. Otrzymuje je corocznie około czterdziestu osób.

W ramach programu „Exchange to the US” możliwe są różne formy wsparcia:

  • stypendium Fundacji Kościuszkowskiej dla naukowców, ekspertów i artystów – na badania postdoktoranckie trwające od 3 do 9 miesięcy,
  • granty Fundacji Kościuszkowskiej dla pracowników naukowych oraz profesjonalistów i artystów - na badania w Stanach Zjednoczonych trwające od 3 do 9 miesięcy,
  • stypendia dydaktyczne Fundacji Kościuszkowskiej – umożliwiają pracownikom akademickim prowadzenie zajęć na amerykańskich uczelniach przez okres do dziesięciu miesięcy. Zajęcia powinny dotyczyć tematyki polskiej kultury i języka. Stypendyści mogą jednocześnie kontynuować swoje badania przebywając na tej ścieżce stypendialnej.

O stypendium mogą ubiegać się obywatele Polski lub posiadacze Karty Polaka mieszkający stale na terenie Rzeczypospolitej.

Kandydaci muszą mieć ukończone studia magisterskie przed rozpoczęciem programu. Powinni także być w stanie komunikować się w języku angielskim w stopniu pozwalającym na czynne uczestnictwo w rozmowach, zajęciach i wydarzeniach prowadzonych w języku angielskim. Stypendia są częściej przyznawane kandydatom realizującym studia doktoranckie lub bardziej doświadczonym pracownikom naukowym.

Szczegółowe informacje programie „Exchange to the US” znajdują się na stronie www.thekf.org/kf/scholarships/exchange-us/.