Biuletyn PW / Konkursy / Horyzont 2020 – ogłoszono konkursy

Horyzont 2020 – ogłoszono konkursy

Komisja Europejska ogłosiła pierwsze konkursy w ramach nowego programu Horyzont 2020. 

Komisja Europejska nie tylko zaprosiła do składania wniosków w pierwszych konkursach programu, ale także ogłosiła 12 obszarów badań naukowych, na których mają skupiać się działania podejmowane w pierwszych dwóch latach realizacji Horyzontu 2020. Wśród nich znalazły się m.in. bezpieczeństwo cyfrowe, inteligentne miasta oraz spersonalizowana opieka zdrowotna.

Do 2015 roku udostępnionych zostanie 15 miliardów euro z łącznej puli 80 mld euro budżetu programu Horyzont 2020 na lata 2014-2020. W pierwszym etapie mają być finansowane projekty wpisujące się przede wszystkim w trzy główne filary programu:
- Doskonałość w nauce
- Wiodąca rola w przemyśle
- Wyzwania społeczne

Z bogatą ofertą ogłoszeń można się zapoznać TUTAJ.

Horyzont 2020 to największy w historii unijny program ramowy na rzecz badań naukowych oraz innowacji. Z budżetu programu pieniądze będą przyznawane nie tylko w ramach konkursów, gdyż finansowane będą: Wspólne Centrum Badawcze, Europejski Instytutu Innowacji i Technologii, jak i badania prowadzone w ramach Traktatu Euratom.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW