Biuletyn PW / Konkursy / III Konkurs na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności

III Konkurs na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej ogłosił III Konkurs na najlepszą pracę naukową i wdrożenie z obszaru obronności. Jego celem jest promowanie dobrych praktyk i efektywności realizacji badań naukowych oraz prac rozwojowych na rzecz obronności państwa.

Po raz pierwszy zostanie wyłoniony laureat w kategorii za najlepsze wdrożenie produktu, będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych z obszaru obronności.

Instytucjami uprawnionymi do zgłaszania wniosków w Konkursie są:

 • uczelnie wyższe publiczne i niepubliczne,
 • instytuty badawcze, towarzystwa naukowe,
 • podmioty gospodarcze,
 • konsorcja naukowo-przemysłowe, składające się z podmiotów ww.,
 • osoby fizyczne.

Laureatów Konkursu wyłoni Kapituła Konkursu, której przewodniczy Sekretarz Stanu w MON. W składzie Kapituły zasiadają między innymi:

 • Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
 • Prezes Polskiej Akademii Nauk,
 • Prezes Urzędu Patentowego RP,
 • Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 • Przewodniczący Konferencji Rektorów Polskich Uczelni Technicznych.

Suma nagród w Konkursie wynosi 200 000 zł, w tym:

 • w kategorii za najlepszą pracę naukową lub rozwojową, nagroda I stopnia - 60 000 złotych, nagroda II stopnia - 40 000 złotych, nagroda III stopnia - 20 000 złotych,
 • w kategorii za najlepsze wdrożenie produktu, będącego wynikiem badań naukowych lub prac rozwojowych nagroda I stopnia - 50 000  złotych,  nagroda II stopnia - 20 000 złotych,
 • wyróżnienie za najlepszy patent za wynalazek, prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, chroniony prawem własności przemysłowej, uzyskany w wyniku realizacji badań naukowych lub prac rozwojowych, w postaci nagrody Ministra Obrony Narodowej w wysokości 10 000 złotych oraz rzeczowej Prezesa Urzędu Patentowego RP.

Wnioski konkursowe zredagowane według wzorów zawartych w regulaminie (w załączeniu), należy kierować na adres: Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON, Al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa, w terminie do dnia 30 stycznia 2015 roku.

Na stronie internetowej Departamentu Nauki i Szkolnictwa Wojskowego MON: www.dnisw.mon.gov.pl zawarto szczegółowe informacje dotyczące Konkursu.

Konkurs został objęty honorowym patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego.

CYTAT TYGODNIA

"

 

Prawdziwy przyjaciel to nie ten,
który odwala za ciebie całą robotę, lecz ten który uświadomi ci, że wszystko masz zrobić sam

 

 

Edward Stachura

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW