III edycja Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego zaprasza do udziału w III edycji Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością”. Konkurs ma na celu promowanie nowoczesnych kierunków studiów, najlepiej odpowiadających na potrzeby rynku pracy.

Do akredytacji w III edycji Programu „Studia z Przyszłością” mogą być zgłaszane kierunki studiów I i II stopnia, studiów jednolitych magisterskich, studiów doktoranckich, a także kierunki studiów podyplomowych i specjalności na kierunkach studiów, prowadzone w polskich szkołach wyższych wszystkich typów. Najbardziej przyszłościowym kierunkom i programom studiów, dobrze odpowiadającym na potrzeby rynku pracy, przyznawane są certyfikaty jakości.

Zdobycie certyfikatu jakości „Studia z Przyszłością” to:

  • ogólnopolska promocja kierunku studiów,
  • potwierdzenie wysokiej jakości kształcenia, zgodnie z potrzebami rynku pracy,
  • prestiż i źródło przewagi konkurencyjnej na rynku edukacyjnym.

Zgłoszenia w III edycji Konkursu przyjmowane są do 16 grudnia 2017 roku. Ceremonia wręczenia certyfikatów „Studia z Przyszłością” odbędzie się na Wielkiej Gali Finałowej Konkursu, w Sali Balowej Pałacu Tyszkiewiczów Uniwersytetu Warszawskiego, w kwietniu 2018 roku.

Więcej informacji znaleźć można na stronie konkursu.

Źródło: Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego