Biuletyn PW / Konkursy / Identyfikacja wizualna PW wyróżniona przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego

Identyfikacja wizualna PW wyróżniona przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego

Politechnika Warszawska otrzymała zaproszenie do udziału w konkursie Dobry Wzór 2017, organizowanego przez Instytut Wzornictwa Przemysłowego. To kolejne wyróżnienie identyfikacji wizualnej PW przez ekspertów.

Dobry Wzór jest konkursem na najlepiej zaprojektowane produkty i usługi dostępne na polskim rynku oraz pierwszą w Polsce, przyznawaną od 1993 roku, nagrodą za design.

Konkurs przebiega w trzech etapach:

  • pierwszy etap – zgłaszanie produktów i usług do konkursu;
  • drugi etap – ocena produktów i usług przez Komisję Ekspertów - wytypowanie finalistów;
  • trzeci etap – finał konkursu, wystawa pokonkursowa i wyłonienie laureatów.

Ogłoszenie finalistów nastąpi 1 sierpnia 2017 roku.

Identyfikacja wizualna Politechniki Warszawskiej bazuje na spójnym języku wizualnym, obejmującym zarówno nowe logo, symbol graficzny oraz znak uroczysty, odwołujący się do tradycyjnego godła. Ważną jej cechą jest system komunikacji wizualnej oparty na silnym znaku, spójnej i unikalnej typografii oraz gamie kolorystycznej, a także jednorodnej rodzinie znaków wydziałowych. Dzięki temu identyfikacja wizualna PW jest jednorodna, wyrazista oraz pozwala wyróżnić się na tle innych uczelni i szkół wyższych. Rozwiązuje to problem nie tylko z używaniem na różnych nośnikach dotychczasowego, skomplikowanego graficznie logo Politechniki, ale także braku spójności jej jednostek.

Źródło: BPI

CYTAT TYGODNIA

"

 

Mierz siłę na zamiary,
Nie zamiar podług sił!…

 

 

Adam Mickiewicz

"

KONTAKT

Biuletyn Politechniki Warszawskiej

Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa

Tel. 22 234 71 71, 22 234 71 81

Biuro Rektora Politechniki Warszawskiej

www.biurorektora.pw.edu.pl

REDAKCJA

Biuletyn Politechniki Warszawskiej
Wydawnictwo elektroniczne skierowane do społeczności Uczelni redagowane przez Biuro Rektora.

Zapraszamy do zgłaszania wydarzeń!

Sekcja ds. Komunikacji Społecznej i Mediów

Redakcja Biuletynu Politechniki Warszawskiej

MNiSW