Innowatorzy Mazowsza z Politechniki Warszawskiej

Dr inż. Marcin Koniak z Wydziału Transportu PW został laureatem XIII edycji konkursu „Innowator Mazowsza”, organizowanego przez Samorząd Województwa Mazowieckiego. Zajął drugie miejsce w kategorii „Innowacyjny Naukowiec”. Politechnika Warszawska, jako partner konkursu, przyznała nagrody specjalne.

Dr. inż. Marcina Koniaka wyróżniono za pracę pt. „Metoda wspomagania projektowania litowo-jonowego akumulatora trakcyjnego uwzględniająca cykle pracy wybranych środków transportu”. Naukowiec stworzył autorską koncepcję modelowania pracy akumulatora dostosowaną do wymagań i złożeń projektu „Renewable Energy Powered Hybrid Innovative Sailing Yacht” (REP-SAIL). Realizacja koncepcji polegała na opracowaniu programu badań, zrealizowanych na przygotowanym stanowisku badawczym, opracowaniu i wykonaniu systemu komputerowego pozwalającego na archiwizację i zarządzanie zgromadzonymi danymi oraz przygotowaniu oprogramowania realizującego zaproponowany model z możliwością prezentacji wyników poprzez interfejs www. Na podstawie wyników modelowania, ogólnych i szczegółowych założeń projektu powstał opis techniczny i funkcjonalny magazynu energii dla jachtu hybrydowego.

Uzyskane w ramach pracy wyniki badań zostały wykorzystane także przez spółkę miejską MZA w Warszawie przy realizacji zamówienia 130 autobusów elektrycznych.

Nagrody specjalne Politechniki Warszawskiej, partnera konkursu, wręczył prof. Adam Woźniak, Prorektor ds. Rozwoju.

Laureatem w kategorii „Innowacyjna Firma” została Amazemet - spółka spin-off PW, specjalizująca się w wysokotemperaturowych technologiach ultradźwiękowych i urządzeniach do atomizacji proszków metali oraz wspomaganiu procesów odlewniczych. Wyróżniono ją za urządzenie „rePowder”, które pozwala na przetwarzanie materiałów metalicznych o dowolnym składzie chemicznym oraz recykling materiałów w celu wytwarzania proszków metalicznych do zastosowania w druku 3D.

Dr inż. Justyna Walczak z Wydziału Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska PW została nagrodzona w kategorii „Innowacyjny Naukowiec”. W swoich badaniach koncentruje się na tematyce modyfikacji technologii oczyszczania ścieków oraz wtórnego wykorzystania osadów ściekowych. Nagrodzono jej pracę doktorską, dotyczącą ochrony środowiska wodnego poprzez zaawansowanie wysokoefektywnych metod oczyszczania ścieków ograniczających emisję odpadów, co minimalizuje negatywne oddziaływania tych mediów na środowisko i w konsekwencji prowadzi do poprawy jakości życia mieszkańców Mazowsza.

Celem konkursu „Innowator Mazowsza” jest wyłonienie i nagrodzenie młodych talentów wśród naukowców i firm z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które opracowały i wdrożyły innowacyjne rozwiązania w regionie Mazowsza.

Zdjęcia: Samorząd Województwa Mazowieckiego