Konkurs Matematyczny Continuum 2018-2019

Do konkursu Continuum zgłosiło się ponad 200 uczniów szkół średnich z Płocka, Sierpca, Włocławka, Warszawy, Żuromina, Mławy, Kutna, Gostynina, Łowicza, Ciechanowa, Raciąża i Wyszogrodu. W dniu 14 grudnia br. odbył się I etap konkursu - rozwiązywanie zadań zamkniętych. 

Pierwszy etap został przeprowadzony w formie testu wielokrotnego wyboru. Dzięki niemu zostanie wyłoniona grupa finalistów, którzy na wiosnę przystąpią do II finałowego etapu.

Finaliści i laureaci zgodnie z regulaminem konkursu mają wstęp na wybrane kierunki studiów na Politechnice Warszawskiej bez przechodzenia procedury kwalifikacyjnej. 

Źródło: Politechnika Warszawska Filia w Płocku